VCD3135 Animation FilmBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3135 Animasyon Film Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, öğrencilere animasyon film dilinin temel ilkelerini öğretmek; bir fikrin, bir kavramın ya da bir öykünün oluşturulmuş bir metinden (senaryo) hareketle, storyboard’a aktarılarak görselleştirme becerisi geliştirmek; senaryo-storyboard-film sürecine egemen olarak yönetme yetisi kazandırmak; öğrencilere bir kısa animasyon filmi ürettirmek üzerine odaklanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Animasyon filminin genel özelliklerinin kavranması
2) Senaryo ve film gramerinin kavranması
3) Staryboard ve senaryo ilişkisinin kavranması
4) Senaryo ve görsel dil birlikteliğinin kavranması
5) Model-sheet’in öğrenilmesi ve kullanılabilmasi
6) Arka plan, plan ve sahne ilişkisinin öğrenilmesi
7) Animasyon film ve hareket ve ritm lişkisinin incelenmesi
8) Görüntü, diyalog, ses ve müzik arasında uyum (synchronization) sağlama becerisi kazandırmak
9) Kurgu ve efekt bilgi ve becersi kazandırmak
10) Animasyon filmi için gerekli yazılım bilgilerini ve yetilerini aktarmak

Dersin İçeriği

Konu ve ana fikrin saptaması. Animasyon film örneklerinin izlenmesi. Yapılan araştırmaların ve dökümantasyonun irdelenerek değerlendirilmesi, senaryo yazımı üstüne çalışmalar, film grameri üstüne bilgilendirmeler. Yazılan senaryoların kritiği ve yönlendirilmesi. Storyboard üstüne bilgilendirmeler. Yapılan storyboard’ların kritiği: Öykünün sinema gramerine uygun bir tasarımla görsel olarak planlanması. Model-sheet çalışmaları. Arka planların, plan ve sahnelerinin animasyonu yapılmak üzere birebir planlanması. Animasyon çalışmaları, planların hareketlendirilmesi. Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi. Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi.Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi. Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi. Filmin hareketlendirilen planlarının kurgulanması, filmik ritmin düzenlenmesi. Filmin kurgu ve ritminin kritiği, ses ve müzik uygulamaları. Ses çalışmaları-efektler. Miksaj, filmin görüntü ve sesinin birleştirilmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Konu ve ana fikrin saptaması. Animasyon film örneklerinin izlenmesi EV ÖDEVİ: Filme ilişkin fikirsel, kavramsal araştırmaların yapılması, görsel ve fikirsel dökümantasyon toplanması
2) Yapılan araştırmaların ve dökümantasyonun irdelenerek değerlendirilmesi, senaryo yazımı üstüne çalışmalar, film grameri üstüne bilgilendirmeler EV ÖDEVİ: senaryo taslak çalışmalarının yapılması
3) Yazılan senaryoların kritiği ve yönlendirilmesi. Storyboard üstüne bilgilendirmeler EV ÖDEVİ: senaryonun sonuçlandırılması ve storyboard taslaklarının hazırlanması
4) Yapılan storyboard’ların kritiği: Öykünün sinema gramerine uygun bir tasarımla görsel olarak planlanması. EV ÖDEVİ: Storyboard’un sonuçlandırılması. Lay-out ve background taslaklarının hazırlanması
5) Model-sheet çalışmaları. EV ÖDEVİ: Dersteki uygulamanın sonuçlandırılması
6) Arka planların, plan ve sahnelerinin animasyonu yapılmak üzere birebir planlanması. EV ÖDEVİ: Derste yapılan uygulamanın somuçlandırılması.
7) Animasyon çalışmaları, planların hareketlendirilmesi EV ÖDEVİ: Derste yapılan uygulamanın sonuçlandırılması, photoshop ve premiere çalışmaları
8) Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi EV ÖDEVİ: Derste yapılan uygulamanın sonuçlandırılması, photoshop ve Adobpremiere çalışmaları
9) Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi EV ÖDEVİ: Derste yapılan uygulamanın sonuçlandırılması, photoshop ve Adobpremiere çalışmaları
10) Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi. EV ÖDEVİ: Derste yapılan uygulamanın sonuçlandırılması, photoshop ve Adobpremiere çalışmaları.
11) Animasyon çalışmalrı, planların hareketlendirilmesi EV ÖDEVİ: Derste yapılan uygulamanın sonuçlandırılması, photoshop ve Adobpremiere çalışmaları
12) Filmin hareketlendirilen planlarının kurgulanması, filmik ritmin düzenlenmesi EV ÖDEVİ: Dersteki uygulamaların, verilen bilgiler ışığında sonuçlandırılması. Diyalog-ses-müzik için önerilerin hazırlanması
13) Filmin kurgu ve ritminin kritiği, ses ve müzik uygulamaları EV ÖDEVİ: dersteki uyhgulamaların sonuçlandırılması, jenerik taslak çalışmaları
14) Miksaj, filmin görüntü ve sesinin birleştirilmesi EV ÖDEVİ: Dersteki uygulamanın sonuçlandırılması ses çalışmaları-efektler EV ÖDEVİ: Dersteki uygulamanın sonuçlandırılması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 'Understanding Animation’, Paul Wells
‘Understanding Comics’, Scott McCloud
‘Graphic Storytelling’, Will Eisner
‘Visualizing Ideas – From Scribbles to Storyboards’, Gregor Krisztian and Nesrin Schlempp

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 5 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 73
Proje 2 8
Final 1 7
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.