ADV4644 Social Media Management and Content AnalysisBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4644 Sosyal Medya Yönetimi ve İçerik Analizi Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere sosyal medyadaki temel yeni araçları nasıl en iyi ve en etkili şekilde kullanabileceklerini öğretecektir. Öğrenciler bireysel ve profesyonel hedeflerine, sosyal medyayı kullanarak nasıl ulaşabileceklerini öğreneceklerdir. Bu dersin tamamlaması ile öğrencilerin sosyal medyanın yeni araçları hakkında güçlü bir zihinsel birikime sahip olmaları ve araçların hedeflerine ulaşmalarında bir kaldıraç görevi görmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Günümüzde sosyal medyada kullanılan araçları tanımlayabilme, ayrıştırabilme
- Kişisel veya kurumsal internet profili yaratma, optimize etme ve tutundurma
- Haberler ve bilgileri güncelleyerek gündemi/trendleri takip edebilme
- Sosyal medyanın sunduğu fırsatları ve kullanımları tartışabilme ve açıklayabilme
- Temel sosyal medya ağlarını tanımlayabilme ve açıklayabilme
- Daha fazla ziyaretçiyi etkilemek için medya araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenme

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, sosyal medyanın tüm araçlarının ve sosyal medya içeriğinin reklam ile kullanımıdır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pazarlama ve Halkla İlişkilerin Yeni Kuralları Ders kitabının 15-24 sayfaları okunmalıdır.
2) Tüketicilere Doğrudan Ulaşmak Ders kitabının 25-35 sayfalarını okumak.
3) Sosyal Medya ve Hedef Kitle Ders kitabının 37-54 sayfalarını okumak
4) Bloglar: Bloglar, Blog Yayıncılığı ve Blog Takipçileri Ders kitabının 57-74 sayfalarını okumak.
5) Ses ve Görüntü Etkisi Ders kitabının 75-85 sayfalarını okumak
6) Yeni Yayıncılığın Yeni Kuralları Ders kitabının 87-93 sayfalarını okumak.
7) Vize Sınavı ve ardından Viral İçerik İlk 6 haftanın vize konularına çalışmak, ders kitabının 95-106 sayfalarını okumak.
8) Zengin İçerikli İnternet Siteleri Ders kitabının 111-118 sayfalarını okumak.
9) Sosyal Medyada Nasıl İçerik Üretilir? Ders kitabının 179-184 sayfaları okunmalı.
10) İnternet İçeriğinin Satın Alma Sürecine Etkisi Ders kitabının 187-196 sayflarını okumak.
11) İnternet İçerikleri ile İlgili Grup Sunumları / Mobil Pazarlama Grup oluşturup geçen haftaki konuyla ilgili sunum hazırlamak ve ders kitabının 203-210 sayfalarını okumak.
12) Sosyal Ağ Siteleri ve Pazarlama
13) İnternet Medya Odaları
14) Arama Motoru Pazarlaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The New Rules of Marketing & PR (David Meerman Scott)
Diğer Kaynaklar: Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business (New Rules Social Media Series)
Ann Handley & C. C. Chapman

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 5 75
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4