ADV4644 Social Media Management and Content AnalysisBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4644 Sosyal Medya Yönetimi ve İçerik Analizi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere sosyal medyadaki temel yeni araçları nasıl en iyi ve en etkili şekilde kullanabileceklerini öğretecektir. Öğrenciler bireysel ve profesyonel hedeflerine, sosyal medyayı kullanarak nasıl ulaşabileceklerini öğreneceklerdir. Bu dersin tamamlaması ile öğrencilerin sosyal medyanın yeni araçları hakkında güçlü bir zihinsel birikime sahip olmaları ve araçların hedeflerine ulaşmalarında bir kaldıraç görevi görmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Günümüzde sosyal medyada kullanılan araçları tanımlayabilme, ayrıştırabilme
- Kişisel veya kurumsal internet profili yaratma, optimize etme ve tutundurma
- Haberler ve bilgileri güncelleyerek gündemi/trendleri takip edebilme
- Sosyal medyanın sunduğu fırsatları ve kullanımları tartışabilme ve açıklayabilme
- Temel sosyal medya ağlarını tanımlayabilme ve açıklayabilme
- Daha fazla ziyaretçiyi etkilemek için medya araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenme

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, sosyal medyanın tüm araçlarının ve sosyal medya içeriğinin reklam ile kullanımıdır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pazarlama ve Halkla İlişkilerin Yeni Kuralları Ders kitabının 15-24 sayfaları okunmalıdır.
2) Tüketicilere Doğrudan Ulaşmak Ders kitabının 25-35 sayfalarını okumak.
3) Sosyal Medya ve Hedef Kitle Ders kitabının 37-54 sayfalarını okumak
4) Bloglar: Bloglar, Blog Yayıncılığı ve Blog Takipçileri Ders kitabının 57-74 sayfalarını okumak.
5) Ses ve Görüntü Etkisi Ders kitabının 75-85 sayfalarını okumak
6) Yeni Yayıncılığın Yeni Kuralları Ders kitabının 87-93 sayfalarını okumak.
7) Vize Sınavı ve ardından Viral İçerik İlk 6 haftanın vize konularına çalışmak, ders kitabının 95-106 sayfalarını okumak.
8) Zengin İçerikli İnternet Siteleri Ders kitabının 111-118 sayfalarını okumak.
9) Sosyal Medyada Nasıl İçerik Üretilir? Ders kitabının 179-184 sayfaları okunmalı.
10) İnternet İçeriğinin Satın Alma Sürecine Etkisi Ders kitabının 187-196 sayflarını okumak.
11) İnternet İçerikleri ile İlgili Grup Sunumları / Mobil Pazarlama Grup oluşturup geçen haftaki konuyla ilgili sunum hazırlamak ve ders kitabının 203-210 sayfalarını okumak.
12) Sosyal Ağ Siteleri ve Pazarlama
13) İnternet Medya Odaları
14) Arama Motoru Pazarlaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The New Rules of Marketing & PR (David Meerman Scott)
Diğer Kaynaklar: Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business (New Rules Social Media Series)
Ann Handley & C. C. Chapman

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 5 75
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.