ADV4631 Digital Strategies and New TrendsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4631 Digital Strategies and New Trends Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dijital pazarlama, iş dünyasında büyük bir hızla büyüyen bir alan. Bu ders, bu alana bir giriş niteliği taşımaktadır. Kuruluşların toplam pazarlama programlarındaki çeşitli roller açıklanacak, öğrenciler dijital reklam uygulamalarını tüm yönleriyle öğrenecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Dijital pazarlamanın temel konseptlerini kavrayacak.
II. Klasik ve dijital medya stratejileri arasındaki farkları ayırt edebilecek.
III. Reklamcılıktaki yeni dijital hayat kavramını kavrayacak.
IV. “Word of Mouse (Bilgisayardan bilgisayara reklamcılık)” kavramını kavrayacak.
V. Dijital reklam ürünleri tasarlayabilecek.

Dersin İçeriği

Dijital çağ herşeyi değiştiriyor, özellikle iletişimciler müşterileri ile nasıl iletişim kuruyorlar. Bu derste, dijital reklamcılık ve tasarımı ile ilgili belirleyici kavramlar, farklılıklar ve mevcut uygulamalar gösterilecek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dijital pazarlamaya giriş. Klasik ve dijital tasarım arasındaki farklar
2) Pazarlamanın yeni kuralları ve dijital tasarım dünyasında iletişim.
3) Değişen sosyal hayat; yeni dijital hayat stili ve sosyal medya. Sosyal medya uygulamaları ve kullanılabilirlik için görsel tasarım.
4) Dijital medya stratejisi ve dijital medya ürünleri. 1. Ödev için teslim zamanı.
5) Arama motoru pazarlaması ve yazılı reklamcılık. (Klasik anlamda online reklamcılık). Dijital tasarımda tipografi ve kinetik tipografi.
6) Yeni nesil online reklamcılık.
7) Bilgisayardan bilgisayara reklamcılık ve mobil reklamcılık. 2. Ödev için teslim zamanı.
8) Bilgisayardan bilgisayara reklamcılık ve mobil reklamcılık.
9) Reklam içerikli oyunlar ve mikrositeler.
10) 3. ödev değerlendirmeleri ve genel tekrar.
11) Dijital pazarlama iletişimi kavramı. Reklam içerikli oyunlar ve mikrositeler.
12) Dijital pazarlama iletişimi kavramı: Yakın gelecekte neler var: InternetTV vb.
13) Örnek çalışma: Klasik reklamcılık ve dijital reklamcılık
14) Örnek çalışma: Klasik reklamcılık ve dijital reklamcılık. 4. ödev için teslam zamanı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • DigiMarketing: The Essential Guide to New Media and Digital Marketing, Kent Wertime, Ian Fenwick
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 4 % 40
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Ödevler 13 56
Ara Sınavlar 3 15
Final 3 15
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.