COP4201 Anadolu SigortaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4201 Anadolu Sigorta- Sigortacılık Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİYAZİ BERK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN YEŞİLYURT
Dr. Öğr. Üyesi HAKKI ÖZTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerini, temel sigortacılık, sigorta hukuku, Türkiye’deki sigorta uygulamaları ve sigortacılık alanları hakkında teorik bilginin ötesinde iş yaşamında karşılaşacakları uygulamalarla tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Sigorta Yönetimi, Sigorta Nedir?, Sigorta Hakkında Temel Bilgiler, Sigortacılık Kanunu, Türkiye'de Sigortacılığın Gelişimi, Sigortacılık ve Hasar Uygulamaları Çeşitleri (Sağlık, Kaza, Yangın-Hırsızlık, Mühendislik, Denizcilik, ve Sorumluluk Sigortası), Acenteler Gözüyle Sigortacılık, Reasürans, Reasürans Çeşitleri, Aktürya Nedir?, Türkiye'de Aktüerya, Aktüeryanın Hayat Sigortasındaki Önemi

Dersin İçeriği

-Sigortaya Giriş
–Sigorta Hukuku
-Aktüerya
-Sağlık Sigortaları
-Kaza Sigortaları – I
-Kaza Sigortaları – II
-Yangın Sigortaları
-Hırsızlık Sigortaları
-Mühendislik Sigortaları – I
-Mühendislik Sigortaları – II
-Nakliyat Sigortaları – I
-Nakliyat Sigortaları – II
-Sorumluluk Sigortaları – I
-Sorumluluk Sigortaları – II
-Reasürans

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sigortaya Giriş Okuma
2) Sigorta Hukuku Okuma
3) Aktüerya Okuma
4) Sağlık Sigortaları Okuma
5) Kaza Sigortaları – I Okuma
6) Kaza Sigortaları – II Okuma
7) Yangın Sigortaları Okuma
8) Hırsızlık Sigortaları Okuma
9) Mühendislik Sigortaları – I Okuma
10) Mühendislik Sigortaları – II Okuma
11) Nakliyat Sigortaları – I Okuma
12) Nakliyat Sigortaları – II Okuma
13) Sorumluluk Sigortaları – I Okuma
14) Sorumluluk Sigortaları – II Reasürans Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Risk Management and Insurance, James Trieschmann
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 64
Proje 14 38
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.