BA4214 E-Business and Internet MarketingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4214 E-İşletme ve İnternet Pazarlaması Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Internet ortamında gerçekleştirilebilecek değişik pazarlama kampanyalarını planlayıp yönetmeyi sağlayacak bilgi birikimini sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. E-işletmeler ile ilgili sorun ve fırsatları belirleyebilir.
2. Kritik bir bakış açısı ile yorumlayabilir.
3. Yeni fikirler üretebilir.
4. Bu fikirleri değerlendirebilir.
5. E-pazarlama stratejileri konusunda bilgi sahibi olur.
6. Profesyonel bir şekilde bir iş fikrinin nasıl işe dönüştürülebileceğini ve uygulanabilceğini açıklayabilir.
7. Farklı iş modelleri için e-pazarlama stratejileri oluşturabilir.

Dersin İçeriği

Bu derste, internet altyapısı, internette pazarlama, internet sayfası hazırlama, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya kullanımı, viral pazarlama gibi konular başta olmak üzere digital pazarlama ile ilgili kavramların teorik ve pratik boyutları incelenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnternet Pazarlamasına Giriş
2) www Tarihçesi, İnternet Temelleri
3) Dijital İş Modelleri
4) Pazarlama Karması ve Dijital Medya
5) Hizmetler Endüstrileri www
6) e-Ticaret, Ödemeler, Güvenlik, Hukuki ve Etik Konular
7) Tekrar
8) Web Sayfası Tasarım İlkeleri
9) Pazarlama, Reklam ve Halkla İlişkilerde Değişen Kurallar
10) E-Postalar, Spamlar, Banner ve Popup Reklam Türleri, Medya Zengin Reklamcılık, Medya Paylaşım Sitelerinde Video Reklamlar, Reklam Oyunları
11) Bloglar, Mikrobloglar, Forumlar, Wiki'ler, Podcasting
12) Arama Motoru Optimizasyonu
13) Mobil Pazarlama
14) e-İşin Geleceği

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Social Media Marketing", Melissa and Donald Barker & Nicholas Bormann, Cengage Learning, 2013.
Diğer Kaynaklar: eMarketing eXcellence, Dave Chaffey & PR Smith, Elsevier Publishing, 2009

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 41
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 71
Toplam İş Yükü 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4