BA3560 Marketing ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3560 Pazarlama Yönetimi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. ELİF OKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilerin, pazarlama yönetimi ile ilgili kavramları derinlemesine anlamalarını sağlayarak, karşılaşabilecekleri pazarlama sorunlarına sorgulayıcı düşünme yöntemi ile etkin çözümler üretebilmelerini sağlamaktır. Bugünkü piyasa şartlarının yeni öğelerini anlamak ve bu karmaşık çevreye uygun pazarlama stratejileri geliştirebilmek işletmelerin başarısı için büyük öne taşımaktadır.
Bu sebeple ders, öğrencilere kavramları içselleştirmelerini sağlamanın yanısıra güncel örneklerle çözüm üretme becerileirni de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pazarlamanın temel kavramlarını bilerek pazarlama problemlerini tanır, çözüm önerileri geliştirir ve yazılı ve sözlü olarak sunar.
2. Pazarlama kararlarını yasal ve etik çerçevede değerlendirebilir.
3. Pazarlama planın tüm öğelerini (Pazar bölümlendirme, hedef kitle seçimi, konumlandırma ve pazarlama karması unsurları) bilir ve stratejik etkilerini anlayarak pazarlama planı geliştirebilir.
4. Küresel ve yerel ölçekte rekabet analizi yaparak sürdürülebilir rekabet avantajlarını pazarlama açısından değerlendirebilir

Dersin İçeriği

Ders temel pazarlama konseptlerini (Bölümlendirme,hedef kitle,konumlandırma) içermektedir.Bunun haricinde pazarlama çevresi gibi konularıda içermektedir.Derste örnek olay analizleri ve makaleler tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 21. Yüzyıl Stratejik Planlama ve Pazarlama Yönetim Süreci için Pazarlama tanımlama
2) Pazarlama Araştırması: Karar Verme Süreci ve Sistemleri
3) Tüketici Davranışı
4) İşletme, Hükümet ve Kurumsal Alış
5) Pazar Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma
6) Ürün ve Marka Stratejisi
7) Yeni Ürün planlaması ve Geliştirme
8) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
9) Kişisel Satış, İlişki Kurma ve Satış Yönetimi
10) Dağıtım Stratejisi
11) Fiyatlandırma Stratejisi
12) Hizmet Pazarlama
13) Küresel Pazarlama
14) Genel Tekrar ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. Paul Peter and James H. Donnelly, Jr.( 2009), Marketing Management, 10th Edition,McGraw-Hill International edition
Diğer Kaynaklar: •Philip Kotler, Kevin Keller (2009), Marketing Management, 13th Edition, Prentice Hall
•Case assignments

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 6 % 10
Ödev 10 % 10
Sunum 10 % 10
Projeler 15 % 15
Ara Sınavlar 20 % 20
Final 25 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 49
Ödevler 8 8
Ara Sınavlar 11 22
Final 12 83
Toplam İş Yükü 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.