BA3211 Human Resources ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3211 İnsan Kaynakları Yönetimi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELA ÜNLER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilerin insan ilişkileri, yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve ilkelerini bir bütün içinde ve farklı bir bakış açısıyla anlamalarını amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; eleman ihtiyacının belirlenmesi, eleman ilanlarının yapılması ve uygun elemanların seçilerek kurum kültürüne alıştırılmalarından, işgörenlerin motivasyonu, performans değerlendirmesi, çatışmaların çözümü, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanması, yönetim-organizasyonun geliştirilmesi, “biz” duygusunun gelişmesi ve çalışanların eğitim ve gelişmesine ile ilgili konular esas alınacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yeni dünyada farklı yönetim perspektiflerini araştırır
2. İK bilgisini farklı ortamlara uygular
3. İK araçları geliştirirken örgüt kültür türlerini anlar
4. Farklı çevre koşullarına göre İK stratejileri geliştirir
5. İK araçları tasarlarken yenilikçi yollar araştırır
6. İK verisini okuyarak uygulamaya geçirebilir
7. İK iş ortaklığı ile ilgili güçlü tartışmalar geliştirir
8. İK birimleri için dijital araç ve uygulamalar araştırır
9. Birimler arası çalışanların yönetiminde gerekli liderlik becerileri geliştirir

Dersin İçeriği

1.hafta: Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Özellikleri
2.hafta: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
3.hafta: Iş Analizi ve İş Dizaynı
4.hafta: İnsan Kaynakları Planlaması ve Eleman Seçimi
5.hafta: Eğitim ve Geliştirme
6.hafta: Performans Değerlendirme
7.hafta: Ara Sınav
8.hafta: Kariyer Geliştirme
9.hafta: İş Değerleme
10.hafta: Ücret Yönetimi
11.hafta: İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı
12.hafta: Insan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları
13.hafta: Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
14.hafta: Derse Genel Bakış ve Tekrar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Rolü
2) 2. Hafta: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
3) 3. Hafta: İş Analizi
4) 4. Hafta: Personel Planlama ve İşe Alım
5) 5. Hafta: Çalışan Testi ve Seçimi
6) 6. Hafta: Adaylarla Mülakat
7) 7. Hafta: Tekrar
8) 8. Hafta: Çalışanları Eğitmek ve Geliştirmek
9) 9. Hafta: Performans Yönetimi ve Değerlendirme
10) 10. Hafta: Kariyer Yönetimi
11) 11. Hafta: Stratejik Ödeme Planlarının Oluşturulması
12) 12. Hafta: Performansa Göre Ödeme ve Mali Teşvikler
13) 13. Hafta: Faydalar ve Hizmetler
14) 14. Hafta: İK Yönetiminde Etik, Adalet ve Adil Muamele

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Text Book
Human Resource Management (2011, 12th edition), by Gary Dessler, Prentice Hall.
Other readings will be distributed and assigned throughout the semester.
Diğer Kaynaklar: Optional Text
İnsan Kaynakları Yönetimi (2006, 6. Baskı), by İlhami Fındıkçı, Alfa Yayınları, İstanbul

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 74
Ödevler 5 5
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.