BA2223 Principles of Accounting IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2223 Muhasebenin Temel İlkeleri I Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Prof. Dr. FATMA ÖZKUL
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere genel muhasebe ile ilgili temel terimleri ve temel finansal tablolar hakkında bilgi vermektir. Dış kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan finansal tabloların hazırlanması için gerekli işlemler bu dersin konularını oluşturur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yeni bir disiplini detaylı bir biçimde kavramayı öğrenebilir
2. Finansal konularda iyi bir altyapı kazanmış olur
3. Finansal raporlama hakkında temel bilgilere sahip olur
4. Finansal faktörlerin işletme performansı üzerindeki etkilerini kısaca Neden-Sonuç iliişkilerini kurmayı öğrenir
5. Bu disiplinnin terminolojisini ingilizce olarak öğrenir

Dersin İçeriği

Ders konuları:
Muhasebe ve işletme ortamı
Muhasebe kayıtları
Dönem sonu işlemleri
Muhasebe döngüsünün tamamlanması
Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi
Ticari stokların muhasebeleştirilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon • Ders İçeriğinin İncelenmesi
2) Muhasebe ve İş Çevresi Muhasebe profesyonelleri, muhasebe standartları, muhasebe eşitliği, finansal tabloların firma performansının değerlenmesinde kullanımı Pop QUIZ 1
3) Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi Hesap, yevmiye kaydı, defteri kebir, borç-alacak, çift taraflı kayıt yöntemi POP QUIZ 2
4) Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi İşlemlerin muhasebeleştirilmesi ve mizan hazırlanması POP QUIZ 3
5) Dönem sonu işlemleri Tahakkuk esası ve nakit esası POP QUIZ 4
6) Dönem sonu İşlemleri Finansal Tablolar ve kesin mizanın hazırlanması POP QUIZ 5
7) Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Hesap Kapanışları ve dönem sonu mizan POP QUIZ 6
8) Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Varlık ve Yükümlülükler ve sınıflandırılmış Bilanço POP QUIZ 7 ÖDEV 1
9) Vize Sınavı
10) Ticari Operasyonlar Stok takip sistemleri , stokların satın alınması POP QUIZ 8
11) Ticari Operasyonlar Ticari satış POP QUIZ 9
12) Ticari Mallar Stok değerleme yöntemleri POP QUIZ 10
13) Ticari Mallar Stok değerleme yöntemleri POP QUIZ 11
14) Soru çözümü ÖDEV 2

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Horngren’s Accounting, Nobles, Mattison, Matsumura, Financial Chapters, Pearson, 11th Global Edition

Other required readings will be uploaded to students via Itslearning.
Diğer Kaynaklar: yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 11 % 30
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 70
Ödevler 2 4
Küçük Sınavlar 14 28
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.