BA2161 Business LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2161 İş Hukuku Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. İSMAİL PAMUK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞEBNEM KILIÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin birincil hedefi öğrencilere hukuk düzine ilişkin temel bilgileri ve aynı zamanda iş hayatlarında karşılaşacakları özel hukukun bazı alanlarına ilişkin temel bilgileri vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- İş ilişkileri konusunda hukuki farkındalık ve hukuki muhakeme geliştirebilir.
2- Meslek yaşamlarında karşılaşacakları kavram ve uygulamaların hukuki temelleri hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirebilir.
3- İş sözleşmesini hukuken diğer sözleşmelerden ayırt edebilir.
4- İş sözleşmesine göre işçinin ve işverenin hak ve borçlarını belirleyebilir.
5- İş sözleşmesinin feshinin hukuki sonuçlarını değerlendirebilir.
6- Ücretler ile çalışma ve dinlenme süreleri ile ilgili hukuki düzenlemeleri analiz edebilir.

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Ders Kapsamının, sınıf kurallarının ve gereksinimlerinin tartışılması. 2. Hukuk ve Diğer Toplumsal Düzen Kuralları -Toplum ve Düzen Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası. s. 1-10 ve Son Bası s. 21-25)
2) Hukuk ve Diğer Sosyal Düzen Kuralları: 1. Ahlak Kuralları 2. Din Kuralları 3. Görgü Kuralları Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 7-24 ve Yeni Bası s. 26-46)
3) 1. Hukuk Kurallarını Diğer Davranış Kurallarından Ayıran Özellikler 2. Hukuk Kurallarının Uygulanması Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 25-48 ve Yeni Bası s. 47-73)
4) Hukuk Kurallarının Uygulanması Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 25-48 ve Yeni Bası s. 47-73)
5) Hukukun Kaynakları Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 1-10, 12-18)
6) Yargı Sistemi Öğretim Üyesince Verilen Not Yüksek Mahkemelerin İnternet Siteleri
7) Dünya Hukuk Sistemleri Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 53-57 ve Yeni Bası s. 77-85)
8) 1) Review for midterm exam 2) Public Law Private Law Separation 3) The Law of Persons Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 59-67 ve Son Bası s. 85-92) Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 92-112)
9) 1. Sınav sorularının incelenmesi 2. Kişiler Hukuku Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 103-112 ve 116-117)
10) 1. Kişiler Hukuku (Devam) 2. Ticaret Hukuku Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 103-112 ve 116-117) Öğretim üyesi tarafından verilen ders notu
11) 1. Ticaret Hukuku 2. Ticaret Şirketleri Öğretim üyesince verilecek ders notları
12) Ticaret Şirketleri (devam) Öğretim Üyesinin vereceği not.
13) Borçlar Hukuku The Law of Obligations Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 159-173)
14) Labor Law Öğretim üyesince verilecek not.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Rona Aybay, An Introduction to Law, Alfa Publishing
-Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law,6th Edition or newer
-Notes that will be issued by the instructor
Diğer Kaynaklar: Required Reading
Toker Dereli, Labour Law in Turkey, (Editor: R. Blanpain), Kluwer Law International, The Netherlands 2015.
Supplementary resource (in Turkish): Öner Eyrenci/Savaş Taşkent/Devrim Ulucan, Bireysel İş Hukuku, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 46

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.