TLL1003 Turkish Language and Literature IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
TLL1003 Türk Dili ve Edebiyatı I Güz 2 0 2 2

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. NEBİ CEYLAN
Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin ana dilleri Türkçeyi düzgün ve kurallarına uygun olarak sözlü ve yazılı ifadede en etkin bir biçimde kullanmasına yardımcı olmaktır. Dil bilinci kazandırmanın yanı sıra ders, öğrencilere Türk edebiyatı hakkında bilgi vermeyi; edebi türlerden örneklerle öğrencinin metin analizi yapma, yorumlama ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Dersin sonunda öğrenci dillerin doğuşu, dil kuramları ve dil-kültür ilişkisi hakkında ayrıntılı bilgi edinecektir.
2.Türkçenin yapısını inceleme imkânı bulan öğrenci Türkçenin tarihsel gelişimini de takip ederek ana diline dair yetkin bir bilgiye sahip olacaktır.
3. Türk edebiyatından seçilen öykü ve şiir örnekleriyle okuma, yorumlama, analiz etme ve eleştirme becerilerini geliştirecek;
4. Yazı çalışmaları sayesinde de yazılı ifadede Türkçeyi en etkin bir biçimde kullanmanın yollarını öğrenecektir.
5. Seçilen metinler sayesinde Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin kültürel ve sosyo-politik tarihine tanıklık edecek ve edebiyat aracılığıyla toplumsal dönüşüme yol açan çeşitli meseleleri tartışma imkânı bulacaktır.

Dersin İçeriği

1.Genel olarak dil:
2.Dil kuramları,
3.Dillerin doğuşu
4.Dil-kültür ilişkisi.
5.Dil Bilgisi:
6.Ses bilgisi,
7.Yazım kuralları,
8.Noktalama işaretleri,
9.Anlatım bozuklukları.
10.Türkçe Kültürü: Seçilen makaleler aracılığıyla Türkçenin tarihsel serüvenini 11.inceleme, güncel sorunları hakkında tartışma.
12. Hikâye Kültürü: Türk hikâyeciliği hakkında bilgi.
13.Seçilen hikâyelerin analizi, yorumlanması.
14,Şiir Kültürü: Türk şiiri hakkında bilgi.
15.Seçilen şiirlerin analizi, yorumlanması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dil Hakkında Genel Bilgi Dil nedir, dilin doğuşu, dil ve iletişim, dil ve düşünce, dil ve toplum, dil ve kültür.
2) Dil Bilgisi Ses Bilgisi
3) Dil Bilgisi Yazım Kuralları
4) Dil Bilgisi Noktalama İşaretleri
5) Dil Bilgisi Anlatım Bozuklukları
6) Türkçe Kültürü “Türkçe Üzerine”, Alev Alatlı “Değişen Türkçemiz” “Türkçe Sorunu”, Murat Belge
7) Türkçe Kültürü “Türkçenin Geleceği”, Hayati Develi “Türkçenin Güncel Sorunları”, Prof. Dr. Cahit KAVCAR “Türkçenin Güncel Sorunları”, Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın
8) Hikâye Kültürü “Pandomima”, Sami Paşazade Sezai “Ecir ve Sabır”, Hüseyin Rahmi Gürpınar “Ferhunde Kalfa”, Halit Ziya Uşaklıgil
9) Hikâye Kültürü Himmet Çocuk”, Halide Edip Adıvar “Hanende Melek”, Sabahattin Ali
10) Hikâye Kültürü “Lüzumsuz Adam”, Sait Faik Abasıyanık “Uyku”, Orhan Kemal “Parasız Yatılı”, Fürüzan
11) Hikâye Kültürü “Usta Beni Öldürsene”, Bilge Karasu “Beyaz Mantolu Adam”, Oğuz Atay
12) Şiir Kültürü Şairler ve Şiirlerinden Örnekler: Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Âşık Veysel, Fuzuli, Baki, Hayali, Nef’i, Nedim Bercesteler
13) Şiir Kültürü Şairler ve Şiirlerinden Örnekler: Ziya Paşa, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Veli Kanık, Neyzen Tevfik, Cahit Sıtkı Tarancı
14) Şiir Kültürü Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Asaf Halet Çelebi, Atilla İlhan, Özdemir Asaf, Cemal Süreya Turgut Uyar, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca, İlhan Berk, Birhan Keskin
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları.
Diğer Kaynaklar: Mehmet Kaplan, Dili ve Kültür, İstanbul: Dergah Yayınları, 2001.
Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları, İstanbul: L&M Yayıncılık, 2007.
Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2001
Tanzimattan Günümüze Türk Öykü Antolojisi, Der. Yaşar Nabi Nayır, Enver Ercan, İstanbul: Varlık, 1994.
Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi 1/2, Der. Mehmet Fuat, İstanbul: Adam, 1992.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 6 % 30
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 2 6 12
Ödevler 10 1 10
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 57

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 5
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.