GEP0825 Logic and Computer ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0825 Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere mantık tasarımının temellerini, sentezini ve doğrulama yapmasını donanım tanımlama dilleri kullanılarak öğretmektir. Ders gerçek teknoloji ile güçlü bağlantıları bulunan temel bilgisayar tasarım kavramlarının sürekli evrim geçiren uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Sayısal mantık sistemlerinin temel kavramlarını anlayacak,
-Temel prensipleri ve tasarım tekniklerini anlayacak ve basit sayısal mantık devrelerini analiz edebilerek tasarlayabilecek,
-Temel bilgisayar örgütlemesini ve tasarımını yüksek düzeyli olarak anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde önermeler mantığı (0-1 mantığı),birleşimsel ve ardışık devre tasarımı, sonlu otomat tasarım teknikleri, komut kümesi mimarileri, ve temel işlemci tasarımını da içeren birçok konu bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar ve bilgi Chapter 1. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
2) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
3) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
4) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 3. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
5) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
6) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
7) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
8) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
9) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
10) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
11) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
12) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
13) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
14) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Morris Mano, Charles R. Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, Prentice Hall, 4/E, 2008, ISBN 0132067110.
Diğer Kaynaklar: Jean E. Rubin, Mathematical Logic: Applications andTheory, SaundersCollege Publishing, 1990, ISBN 0-03-012808-0

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.