GEP0808 Philosophy of ReligionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0808 Din Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EMRE DORMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Felsefe tarihinde filozofların Tanrı ve monoteistik dinlerin tezleri üzerine ortaya attıkları kuramları çözümlemek ve değerlendirmek, öğrencinin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Bilgi edinmesini sağlamak.
2-Kavrama yeteneğini geliştirmek.
3-Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.
4-Sentez kurmasını sağlamak.
5-Yaratıcılığı arttırmak.
6-Değer yargılarını geliştirmek.
7-Kişiliğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Tanrı var mı yok mu? Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu kanıtlamak olanaklı mı değil mi? Tanrı’ya yönelik inancın kaynağında ne yatar? Tanrı’nın özellikleri, ruhun ölümsüzlüğü, mucizelerin varlığı bilinebilir mi? Dinde aklın, deneyimin ve imanın rolü nedir? Kötülük sorunu nedir? Monoteistik dinlerin iddialarının ahlaki ve siyasi sonuçları nelerdir? Teizm, deizm, fideizm, ateizm, agnostisizm nedir? Bu soru ve sorunlar Sextus, Augustinus, Aquinas, Anselmus, Avicenna, Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Pascal, Hume, Marx, Kierkegaard, Nietzsche ve Sartre’ın kuramları bağlamında ele alınmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Felsefe’ye Giriş
2) Din Felsefesi’ne Giriş
3) Sextus Empiricus Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
4) Augustinus, Aquinas, Avicenna, Anselmus Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
5) Descartes, Leibniz, Spinoza Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
6) Berkeley, Pascal Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
7) Vize
8) Hume Text reading: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
9) Hume Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
10) Hume Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
11) Kierkegaard, Marx, Nietzsche Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
12) Nietzsche, Sartre Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
13) Nietzsche, Sartre Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman. + Derste alınan notların okunması.
14) Genel Tekrar Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman. + Derste alınan notların okunması.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman. + Derste alınan notların okunması. / Course Notes / Textbooks Course notes + “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 2 32
Ara Sınavlar 2 5 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.