GEP0806 Philosophy of LifeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0806 Yaşam Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SONGÜL DEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yaşamın anlamı ve amacı konusunda felsefi bir çözümleme yapmak, felsefe tarihinde filozofların Etik alanında ortaya attığı kuramları imcelemek, öğrencinin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Bilgi edinmesini sağlamak.
2-Kavrama yeteneğini geliştirmek.
3-Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.
4-Sentez kurmasını sağlamak.
5-Yaratıcılığı arttırmak.
6-Değer yargılarını geliştirmek.
7-Kişiliğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Yaşamın amacı ve anlamı nedir? Mutluluk, haz ve yararın yaşamdaki rolü nedir? Özgürlük ve yabancılaşma nedir? Adalet ve eşitlik nedir? Ahlak nedir? Ahlaki karar, eylem ve seçimlerimizin kaynağında ne yatar? Akıl ve tutku yaşamımızı nasıl etkiler? Ahlaki bağlamda iyi ve kötü nedir? Yaşam ile bağlantılı olarak ölümün anlamı nedir? Yaşamın anlamını ve amacını belirlemede dinin rolü nedir? Bu soru ve sorunlar Aristippos, Platon, Aristoteles, Epikuros, Zenon, Piron, Sextus, Augustinus, Aquinas, Hobbes, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Mill, Marx, Heidegger ve Sartre’ın kuramları bağlamında ele alınmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Felsefeye Giriş
2) Etiğe Giriş
3) Antik Çağ: Aristippos, Platon Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
4) Antik çağ: Aristoteles, Epikuros, Zenon Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
5) Antik Çağ: Piron, Aenesedimos, Sextus Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
6) Orta Çağ: Augustinus, Aquinas Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
7) Vize Sonuçları Üzerine Değerlendirme ve Çalışma Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
8) 16., 17. Yüzyıl: Hobbes, Leibniz, Spinoza Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
9) 18. Yüzyıl: Hume, Kant Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
10) 19. Yüzyıl: Nietzsche, Kierkegaard Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
11) 19. Yüzyıl: Mill, Marx Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
12) 20. Yüzyıl: Heidegger, Sartre Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
13) 20. Yüzyıl: Heidegger, Sartre II
14) Genel degerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste alınan notlar
: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer) / Course Notes / Textbooks “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer). + Course Notes.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 2 32
Ara Sınavlar 2 5 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.