GEP0805 OntologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0805 Varlık Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, varlık üzerine tarihsel ve sistematik düşünerek o konu alanının sınırlarını belirlemeyi ve bu sınırlar içinde belirlenecek sorun merkezinde çağdaş filozofların o soruna ilişkin düşüncelerini öğrencilere öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Felsefi problem görme ve düşünme
İnsan sorununu çağdaş felsefede belirleme
Filozofun metinleriyle probleme bakma
Metinler ile problemi anlama
Metinler ile problem üzerine görüş ortaya koyma
Günümüz problemlerine cevap arama

Dersin İçeriği

Metafizik-Ontoloji-Teoloji; Varlık-Öz İlişkisi; Varlık Türleri; Tümeller Sorunu; Özgürlük Sorunu; Varlık Kuramları; Bilmenin Sınırı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Varlık sorununa dair tarihsel bir art alan oluşturma Kaynak Kitaplar
2) Varlık, bilim ve bilgi ilişkisini anlama Kaynak Kitaplar
3) Tanrı, varlık, metafizik, teoloji, töz, arke, görünüş gibi temel kavramları açıklamak Kaynak Kitaplar
4) Varlık problemini sınıflama ve tarihsel açıdan dönemlere göre açıklamak Kaynak Kitaplar
5) İslam felsefesinde varlık problemine genel bakış; Ashari,Ibn Sina, Kaynak Kitaplar
6) İslam felsefesinde varlık problemine genel bakış: Gazali, İbn Rüşd, İbn Arabi Kaynak Kitaplar
7) Ara Sınav
8) Modern felsefede varlık kavramının çözümlenmesi: Descartes, Spinoza, Berkeley, Kant
10) Çağdaş felsefede varlık problemi: Hegel Kaynak Kitaplar
11) Çağdaş felsefede varlık problemi: Heidegger Kaynak Kitaplar
12) Çağdaş felsefede varlık problemi: Whitehead Kaynak Kitaplar
13) Varoluş felsefesinde varlık açıklaması: Sartre ve Kierkegaard Kaynak Kitaplar
14) Varoluş felsefesinde varlık açıklaması: Ahmet Avni Konuk Zamansallık ve zaman kavramının analizi Kaynak Kitaplar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Varlık Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Melek Zeynep Zafer, Adnan Esenyel, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009.

İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayram Ali Çetinkaya, Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.