GEP0707 Modern Turkish PoetryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0707 Modern Türk Şiiri Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Türk şiirindeki yenilikler ve değişikliklerin aktarılması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Cumhuriyet’in Türk toplumunda meydana getirdiği değişiklikleri ve bunun şiire nasıl yansıdığını fark etmek,
Şairlerin yeni dönemi algılayış ve yansıtışlarını belirlemek,
Türk şiirinde Cumhuriyet döneminde görülen yeni yaklaşımları fark etmek,
Cumhuriyet dönemindeki belli başlı şiir ekollerini temel özellikleri ve farklılıklarıyla tanımak,
•Şairlerin şiirlerine yaşadıkları dönemden yansıyanları fark etmek,
•Ele alınan şairi, aynı dönemde yaşamış başka şairlerden ayıran özellikleri belirleyebilmek,
•Şairin dili nasıl kullandığını, kelimelere kazandırdığı farklı anlamları fark etme, •
•Şairin kullandığı dili, günümüzün günlük konuşma diliyle karşılaştırarak analiz etme,
•Şiirlerin yazılış sebebini analiz etmek,
•Şiirlerde aktarılan duygu ve düşünceleri fark ederek söz veya yazıyla ifade edebilmek

Dersin İçeriği

Cumhuriyet dönemi şiir hareketleri, özellikle 1950 sonrası Türk şiiri-

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Cumhuriyet dönemi Türk şiirine genel bakış Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım, Adem Çalışkan- http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/caliskan_adem.pdf
2) Modern şiirimizin kurucuları: Yahya Kemal-Ahmet Haşim Yahya Kemal ve Ahmet Haşim Rekabeti http://www.lalilardergi.com/haci-fisfis-yahya-kemal-ve-ahmet-hasim-rekabeti.html
3) 1940 Toplumcu Şiiri 1940 KUŞAĞI TOPLUMCU ŞAİRLERİ VE HALK ŞİİRİ Prof. Dr. Yakup ÇELİK http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/87/08.pdf
4) Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek http://denizykaya.blogcu.com/nazim-hikmet-ve-necip-fazil-kisakurek-atismalari/9904046 http://internetbudur.blogspot.com/2012/03/nazm-hikmet-necip-fazl-ksakurek.html
5) Büyük şiir: Fazıl Hüsnü Dağlarca http://dipnotkitap.net/SIIR/SAIRLER/FazilHusnuDaglarca.htm
6) Birinci Yeni:Garip Akımı http://www.turkceciler.com/garip_akimi.htm
7) Bağımsız şairler http://arifegulsun.blogcu.com/garip-disinda-kalan-bagimsiz-sairler-1940-sonrasi/1368156
8) İkinci Yeni şiirine genel bakış http://edebiyol.com/ikinci-yeni-siiri-ve-sairleri.html
9) İkinci Yeni-Birinci Yeni(Garip) ayrımları http://www.turkceciler.com/turk-edebiyatinda-akimlar.html
10) İlhan Berk-Cemal Süreya-Turgut Uyar http://www.turkceciler.com/ikinci-yeni-siiri-ozellikleri-temsilcileri.html
11) Edip Cansever-Sezai Karakoç-Ece Ayhan http://www.turkceciler.com/ikinci_yeni_siiri.html
12) 1960 Kuşağı: İsmet Özel-Ataol Behramoğlu http://www.edebiyatogretmeni.org/ikinci-yeni-sonrasi-toplumcu-siir-1960-1980/
13) 1970 Kuşağı http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/edebiyad/623-son_d%C3%B6nem_turk_siiri_ve_sairleri.html
14) 1980’dan günümüze Türk şiiri http://www.siirpenceresi.com/soylesiler/siirdefterisoylesi.htm

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Memet Fuat, Mehmet H. Doğan Türk Şiiri Antolojileri, ders konusu olan şairlerin şiir ve düzyazı kitapları, dönemin dergileri....
Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Memet Fuat
Modern Türk Şiiri, Ahmet Necdet
Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Metin Celal
1980 Sonrası Şiiri ve Eleştiri Kemal Gündüzalp
1980 Kuşağı: Türk Şiirinin Poetikası, Baki Asiltürk
20. Yüzyıl Türk Şiiri: 100 Şair Şiir, Enis Batur
20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi İlhami Soysal
1975–2000 Son Çeyrek Yüzyıl Şiir Antolojisi, Yılmaz Odabaşı
Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi Modern Şiirimizin İki Yüzyılı, Ataol Behramoğlu

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Uygulama 1 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 5
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Arazi Çalışması 3 3 9
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 3 3
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.