GEP0606 Prejudice and AggressionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0606 Önyargı ve Şiddet Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin Önyargı ve Şiddet konularında bilgilenmeleri, baş etme yollarını öğrenmeleri ve toplumsal farkındalıklarının gelişmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Sosyolojik ve sosyal psikolojik kavramların farkındalığıyla günlük dünya haberlerine odaklı tartışmalar sayesinde, öğrenciler bilimsel yaklaşımı öğrenecekler, aynı zamanda önyargı ve şiddet olaylarına bu gözle bakabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Ders, insana dair en önemli sorunlardan biri olan, pek çok sorunun da kaynağı olan önyargı ve şiddet kavramlarına bilimsel bir yaklaşım sunmaktadır. Önyargı ve şiddetin olası kaynakları, nedenleri ve etkileri eşcinsellik, ırkçılık, kadın sorunları gibi güncel örnekler/haberler üzerinden tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri/Fenomenoloji Ders Notları
2) Önyargı Ders Notları
3) Şiddet Ders Notları
4) Toplumsallaşma (Aile,Arkadaş,Okul,Medya) Ders Notları
5) Sosyal Biliş Ders Notları
6) Sosyal Algı Ders Notları
7) Bilişsel Çelişki Teorisi Ders Notları
8) Duygu, Düşünce ve Davranış Ders Notları
9) Grup Etkisi Ders Notları
10) Sevmek, İlgi Duymak ve Kişilerarası Duyarlılık Ders Notları
11) Propaganda, ve İkna Ders Notları
12) Önyargı/Şiddet/Propaganda ve İkna ile Başetme Yolları Ders Notları
13) Modernizasyon/Globalleşme Ders Notları
14) Kavram Tekrarı (uygulamalı, metin üzerinden) Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Elliot Aronson, The social animal (10th ed.). New York: Worth/Freeman.

-Anthony Giddens, Sociology (5th ed.), Polity Press, UK.
Films: -Destructive Obedience (Milgram)
-Ageism, ABC TV
Diğer Kaynaklar: -Elliot Aronson, The social animal (10th ed.). New York: Worth/Freeman.
-Anthony Giddens, Sociology (5th ed.), Polity Press, UK.
Videos:
Milgram, Destructive Obedience (Yıkıcı İtaat)
Ageism, ABC TV (Yaşa Bağlı Ayrımcılık)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 15
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar 1 5 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.