GEP0602 Community Service ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0602 Topluma Hizmet Uygulamaları Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESRİN GÜLÜM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: •Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak;
•Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin aktif yurttaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak;
•Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin , çeşitlilik ve çokkültürlülüğe olan saygı ve hoşgörülerini geliştirme ve derinleştirmelerine katkıda bulunmak;
•Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin diğer üniversite ve lise öğrencilerine, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak;
•Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarını teşvik etmek;
•Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin genel olarak bir topluluk yaşamının gelişmesine katkıda bulunmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1.Sosyal çevreleri tanımlayabilir.
2.Sosyal becerilerini, farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerle birarada karşılaştırabilir.
3.Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama becerilerini kullanabilir.
4.Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişme sürecini analiz edebilir.
5.Bilgi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğini geliştirebilir.
6.Sosyal sorumluluk etkinliklerinin önemini değerlendirebilir.

Dersin İçeriği

Dersin içeriği öğrencilerin kendi çevrelerine yönelik olarak hazırlayıp yürütecekleri sosyal sorumluluk projeleridir; dönem boyunca öğrenciler bu projeler için hazırlanacak ve bu hazırlık ve projelerin yürütülmesi sırasında kendilerine birebir destek verilecektir.

Ders bütünüyle öğrencilerin katılımı, grup halinde yürütecekleri çalışmalar ve deneyimleri üzerine kurulacaktır. Dersin metodolojisini yaparak ve yapıyormuş gibi yaparak öğrenme, yani "deneyimsel öğrenme" olarak açıklayabiliriz ve bu yöntem klasik derslerdeki yöntem ve araçlardan yararlansa da temelde farklılık gösterir.

Öğrenme, bütünlüğü içinde bilgi, beceri, tutum ve değerlerde değişimi hedeflemektedir ve bunlara yönelik katılımcı öğrenme etkinlikleri yürütülecektir.

Bilgi gelişimi için atölyeler ve ders sunumları, beceri gelişimi için saha ve grup çalışması ve sözlü sunuşlar, tutum ve davranış değişikliği için simülasyon ve grup tartışmaları ve değerler temeli için derinlemesine tartışmaya zemin hazırlama amaçlı konferanslar öngörülmüştür.

Dersin içeriği saha çalışmasından başlayarak hedeflerin belirlenmesi, paydaş analizi, etkinlik planları ve bütçe hazırlanması ve kaynak geliştirme gibi proje döngü yönetimi aşamalarını izleyecektir. Buna paralel olarak saha ve grup çalışması yürütülecek ve derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde çalışma becerisinin geliştirilmesine çalışılacaktır. Haftalık çalışmalar sözlü sunumlarla sınıfa aktarılacak ve böylece hem sınıf içinde, hem de proje gruplarında dinamik bir atmosfer yakalanması sağlanacaktır.

Dersin belirli aşamalarında simülasyonlar ve grup tartışmaları yürütülerek öğrencilerin "gerçek yaşamdaki" durumlara nasıl tepki verecekleri üzerine konuşulacaktır. Grup tartışmaları çoğunlukla gerçek olay ve durumlar üzerine yapılacaktır.

Öğrencilerin farklı bölümlerden geliyor olmaları dersi zenginleştirecek ve öğrenme düzeyini artıracak şekilde değerlendirilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş İlgi duydukları sosyal sorumluluk alanlarında araştırma yapmış, bilgi edinmiş olmak
2) Sosyal Sorumluluk kavramı ve gelişimi Sosyal sorumluluk kavramları hakkında bilgi edinmiş olmak,
3) Proje ve Sosyal Sorumluluk – Projelerin Sosyal Sorumlulukta ki yeri – Proje yapım esasları En bilinen sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi edinmiş olmak,
4) Gönüllülük Bilinci, Dünyada ve Türkiye’de uygulanan sosyal sorumluluk proje örnekleri Dünyada ve Türkiye’de ki sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi edinmiş olmak, kendi gönüllülük bilinçlerini değerlendirmiş olmak,
5) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri - ‘’KADIN’’ ‘’Kadın’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
6) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri ‘’KADIN’’ ‘’Kadın’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
7) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri ‘’ÇOCUK’’ ‘’Çocuk’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
8) Öğrenci Proje sunumları Sunumlar için görsel ve yazılı materyal hazırlıklarının yapılması
9) Öğrenci Proje sunumları Sunumlar için görsel ve yazılı materyal hazırlıklarının yapılması
10) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri ‘’ENGELLİ’’ ‘’Engelli’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
11) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri ‘’ENGELLİ’’ ‘’Engelli’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
12) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri ‘’ÇEVRE’’ ‘’Çevre’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
13) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri ‘’YAŞLILIK’’ ‘’Yaşlılık’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
14) Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri ‘’ÇOCUK’’ ’Çocuk’’ konulu sosyal sorumluluk projeleri hakkında ön bilgi edinmek,
15) Final sınavı
16) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2004), "Sivil toplum, Gönüllük ve Gençlik Çalışmaları"
Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2004), "Gençler için Proje Yönetimi"
Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2003), "Kısa Dönemli Projeler için Proje Yönetimi"
Nurhan Yentürk ve Yiğit Aksakoğlu (2006), "Proje Döngüsü Yönetimi I"
Alper Akyüz, İdil Eser ve Emel Kurma (2006), "Proje Döngüsü Yönetimi II"
Diğer Kaynaklar: Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2004), "Sivil toplum, Gönüllük ve Gençlik Çalışmaları"
Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2004), "Gençler için Proje Yönetimi"
Gülesin Nemutlu ve Evren Sener Ünal (2003), "Kısa Dönemli Projeler için Proje Yönetimi"
Nurhan Yentürk ve Yiğit Aksakoğlu (2006), "Proje Döngüsü Yönetimi I"
Alper Akyüz, İdil Eser ve Emel Kurma (2006), "Proje Döngüsü Yönetimi II"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 5 15
Sunum / Seminer 2 5 10
Proje 7 3 21
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.