GEP0601 Communication in Local GovernmentsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0601 Yerel Yönetimlerde İletişim Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilere, yaşadıkları şehire bir iletişimci gözüyle bakabilmeyi, şehirle ilgili farkındalığı geliştirip güçlendirmeyi, iletişim teorilerinden uygulamaya giden süreçleri canlı örnekleriyle deneyim olarak yaşatmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci;
1- iletişim teorilerinden hareketle bir şehrin iletişim dilini ve tarzını öğrenir
2- iletişim diliyle şehir arasındaki ilişkiyi analiz eder
3- teori ve pratik arasındaki farkı çok farklı boyutlarıyla değerlendirir
4- teoriyle uygulamayı, örneklerden hareketlerle karşılaştırır
5- iletişim teorilerinin yaşadığı şehirde hangi anlayışla uygulandığını kavrar
6- iletişim kavramıyla yaşadığı şehir arasındaki ilişkiyi derinlemesine anlar

Dersin İçeriği

yerel yönetimlerde, kurumsal iletişimden sosyal pazarlamaya, şehre değer katan çalışmalardan organizasyonların yeniden konumlanmasına kadar geniş bir yelpazeyi içerir, her konu öğrencilere hayata geçmiş gerçek kampanya örnekleriyle anlatılır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş; yerel yönetimlerde iletişim
2) yerel yönetim ve kurumsal iletişim (İBB ve iştirakleri arasında kurumsal iletişim)
3) sosyal pazarlama(İBB ve STK’larla yürütülen sosyal kampanyalar)
4) Sosyal Belediyecilik
5) Marka şehir nedir, uluslararası organizasyonların şehre katkıları Çeşitli makaleler, IBB faaliyet raporları
6) sporun kente kazandırdığı değer
7) turizm ve kongre turizminin kente kattığı değer IBB faaliyet raporları, tanıtım kataloğu
8) şehirdeki etkinliklerin yeniden konumlandırılması
9) kültürel ve sanatsal etkinliklerin kente kattığı değer IBB 8.yıl kataloğu
10) eğitim ve kent hayatına kattığı değer
11) gençliğe yönelik etknlikler ve kente kattığı değer
12) toplu ulaşımın kent yaşamındaki önemi ve kente kattığı değer IBB ulaşım raporları
13) kent yaşamı ve çevre
14) kent yaşamı ve teknoloji, sosyal medya kullanımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kampanya örnekleri ve raporları, IBB faaliyet raporları, Istanbul Guide, IBB 8. Yıl kataloğu

IBB annual reports, Istanbul guide, various articles, IBB 8th year catalogue
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.