GEP0509 XX. Century Political HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0509 20.yy. Siyasal Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel bağlam çerçvesinde siyasal fikirlerin oluşma şartlarını incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste öğrenci:
1. Marksizmin gelişmesindeki tarihsel koşulları analiz eder.
2. Entelektüellerin siyasal fikirlerini değerlendirir.
3. Liberalism ve Marksizmi karşılaştırır.
4. Savaş sonrası siyasal yapısını bilir.
5. Sovyetler Birliğinin çöküş sebeplerini analiz eder.
6. Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan siyasi fikirleri kapsar. Ana konular arasında Marksizm, Liberalizm, Cumhuriyetçilik ve Radikal akımlar yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction to the Course yok
2) Tarih: Yapilar, Imparatorluklar Siyaset Felsefesi: Max Weber Ders kitaplari
3) Tarih: Bir Guc Sistemi olarak Avrupa Siyaset Felsefesi: Herbert Marcuse Ders kitaplari
4) Tarih: Birinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Hannah Arendt Ders kitaplari
5) Tarih: Eski Dunya Duzeninin Sonu Siyaset Felsefesi: C.B. Machpherson Ders kitaplari
6) Ara Sinav 1 Ders kitaplari
7) Tarih: Global Tarihin Ortaya Cikisi Siyaset Felsefesi: Michael Oakenshott Ders kitaplari
8) Tarih: Ikinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Friedrich Hayek Ders Kitaplari
9) Tarih: Soguk Savas Siyaset Felsefesi: Karl Popper Ders kitaplari
10) Tarih: Asya, Afrika ve Yakin Dogu Siyaset Felsefesi: Isaiah Berlin Ders kitaplari
11) Tarih: Yeni Ekonomik ve Toplumsal Dunyalar Siyaset Felsefesi: John Rawls Ders kitaplari
12) ARA SINAV II Ders kitaplari
13) Tarih: Degisen Dunya Dengeleri Siyaset Felsefesi: Robert Nozick Ders kitaplari
14) Tarih: Bir donemin sonu Siyaset Felsefesi: Jurgen Habermas Ders kitaplari

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. M. Roberts, "Twentieth Century: The History of the World, 1901 to 2000" (Penguin, 1999)
Michael H. Lessnoff, Political Philosophy of the Twentieth Century (Blackwell, 1999)
Diğer Kaynaklar: NONE

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.