GEP0508 Wars That Change HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0508 Tarihi Değiştiren Savaşlar Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. İLKİN BAŞAR ÖZAL
Dr. LEVENT KAYA OCAKAÇAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Antik Yunandan günümüze Dünya Tarihine damgasını vurmuş, siyasi ve kültürel sistemleri değiştirip yerlerine yenilerinin kurulmasına neden olmuş belli başlı savaşları incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler:

1)Savaş dönemlerinde vatandaş br birey olarak ve devletin bir kurum olarak ne tür deneyimlerden geçtiğini algılayabileceklerdir.
2)Tarihi öneme sahip gelişmeleri tarih ve politika perspektifinden bakarak değerlendirebileceklerdir.
3)Hem askeri hem de sivil sistemlerde savaş olgusunu analiz edebileceklerdir.
4)Ulus-devlet, millet, milliyetçilik ve savaş kavramlarını irdeleyebileceklerdir.
5)Savaş ve barış süreçlerinde dünya politikasının nasıl değiştiğini gözlemleyebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Dünya Tarihinden önemli savaşlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 16 EYLÜL TANIŞMA – DERS TANITIM – SAVAŞ TARİHİ GENEL ANLATIM
2) 23 EYLÜL BATI TARZI SAVAŞ
3) 30 EYLÜL PİYADENİN KÖKENİ
4) 7 EKİM FALANJDAN LEJYONA
5) 14 EKİM ROMA TARZI SAVAŞ
6) 21 EKİM MUHAREBELER - PLATAEA MUHAREBESİ
7) 4 KASIM GAUGAMELA, CYNOSCEPHALAE, ACTIUM MUHAREBELERİ
8) 11 KASIM ARA SINAV
9) 18 KASIM BARUT DEVRİMİ VE YELKENLİ GEMİLER
10) 25 KASIM HITTIN, AYNCALUD, TANNENBERG MUHAREBELERİ
11) 2 ARALIK VİYANA, TRENTON, TRAFALGAR MUHAREBELERİ
12) 9 ARALIK ANTIETAM, KÖNIGGRATZ, TSUSHIMA MUHAREBELERİ
13) 16 ARALIK MARNE, ÇANAKKALE, VERDUN MUHAREBELERİ
14) 23 ARALIK KHALKHIN, MIDWAY, STALINGRAD MUHAREBELERİ

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: My own lecture notes to be photocopied
Diğer Kaynaklar: Neiberg, Michael. Warfare in World History. London ; New York: Routledge, 2001
Bernard Brodie, War and Politics (NY: Macmillan, 1973), pp. 276-340
Michael W. Doyle, Ways of War and Peace. New York: W.W. Norton, 1997. Chap. 1
Jack S. Levy, War in the Modern Great Power System, 1495-1975. Lexington: University Press of Kentucky, 1983. Chap. 3-4 (especially pp. 50-53).
David Ziegler, War, Peace and International Politics, 2nd ed., (Boston: Little, Brown, 1981),chapter 15 ("Disarmament"), pp. 249-26
Michael Howard, War in European History. 2nd edit. Oxford University Press, 2001.
Peter Paret, ed. Makers of Modern Strategy: from Machiavelli to the Nuclear Age. Princeton:Princeton University Press, 1986
Theodore Ropp, War in the Modern World. Revised ed. JHU Press, 2000.
Ali M. Ansari, Confronting Iran. New York: Basic Books, 2006.
Dilip Hiro, War without End. London: Routledge, 2005.
Phebe Marr, The Modern history of Iraq. Boulder, Co.: Westview, 2004.
Bing West, The Strongest Tribe: War,Politics and the Endgame in Iraq. New York: Random House, 2008.
John C. Campbell, "The Soviet Union and the United States in the Middle East," Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 401, America and the Middle East (May, 1972), pp. 126-135
Douglas Little, "The Making of a Special Relationship: The United States and Israel, 1957-68." International Journal of Middle East Studies, Vol. 25, No. 4. (Nov., 1993), pp. 563-585.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Küçük Sınavlar 5 4 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.