GEP0507 OrientalismBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0507 Oryantalizm Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste Oryantalizmin göstergeleri sadece entelektüel ve felsefe alanlariyla sınırlanamayarak daha genis bir yelpazeye, politik ve sosyal ogelere de deginilerek incelenecektir. Oryantalizimi cesitli sosyal bilimlere uygulayarak analiz ederken mimari, sanat, edebiyat, müzik ve film gibi çok çeşitli orneklerden yararlanilacaktir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler:

1)Edward Said'in Doğu Bilimi'ne yönelik teorileri ışığında oryantalist kültür tanıyabileceklerdir.
2)Oryantalist düşünce şekline dair tarihi ve sosyolojik yaklaşımları gözlemleyebileceklerdir.
3)Globalleşme ve Avrupa Birliği gibi kurumlar neticesinde dünya siyasetinin nasıl şekillendiğini irdeleyebileceklerdir.
4)Oryantalizm'in medya, film, müzik, resim ve mimari gibi alanlara yansımalarının neden ve sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Doğu Bilimi, Politik Tarih, Globalleşme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş
2) Oryantalizm: Tanımlar, Görüşler, Yaklaşımlar Okuma
3) Batı ve Doğu: Batılı aydınların Doğu Algısı Okuma
4) Doğu: Gerçek vs. Hayal Okuma
5) Edebiyat: Batı'yı ve Doğu'yu Kurgulamak Okuma
6) Politika: Batı ve Doğu Okuma
7) Kültür: Oryantalist Filmler Okuma
8) Geçmişten ve Günümüzden örneklerle Oryantalist Sanat Okuma, Araştırma
9) Medya'da Oryantalizm Okuma
10) Cinsiyet, Irk, Güç ve Oryantalizm Okuma
11) Emperyalizm, Milliyetçilik ve Oryantalizm Okuma
12) Terrör, Ayrımcılık ve Oryantalizm Okuma
13) Avrupa Birliği ve Türkiye Okuma
14) Globalleşme: Amerika ve Orta Doğu Okuma
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Orientalism by Edward Said
Diğer Kaynaklar: My own lecture notes, slides and powerpoints

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Küçük Sınavlar 5 5 25
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.