GEP0503 Greek and Turkish Relations in the AegeanBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0503 Ege'de Türk ve Yunan İlişkileri Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, Ege’nin ev sahipliği yaptığı iki ülkenin, Yunaistan ve Türkiye, insanlarının ilişkilerini disiplinlerarası bir perspektifle modernleşme ve millî devlet oluşumu çerçevesinde inceler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler Ege bölgesinin geçmişteki kosmopolit ve barışçıl beraber yaşam hakkında bilgi sahibi olurlar.
2. Öğrenciler, İmparatorluktan millî devletlere geçiş sürecinde Rum-Türk ilişkilerinin geçirdiği dönüşümü, diğer bir deyişle Yunan-Türk haline gelişi, hakkında bilgi sahibi olurlar.
3. Öğrenciler iki millî devlete ev sahipliği yapan bölgnin ekonomik, ve sosyal-kültürel hayatını inceleyerek bölgenin dinamiklerini disiplinlerarsı bir yaklaşımda değerlendirebilirler.
4. Öğrenciler eleştirel düşünme yeteneği geliştirirler.
5. Öğrenciler önde gelen uluslarası akademik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olurlar.
6. Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.

Dersin İçeriği

Etnisite ve Yunan-Türk Milliyetçiliği çatışması üzerinden imparatorluktan millî devlete geçiş sürecinin yarattığı durumu kirtik ederek uluslararası bir perspektifte incelemek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş ve Der İçeriğinin Açıklanması
2) Bizans Dönemi’nde Ege ve Adaları ve Osmanlı Yönetimine Geçmesi Speros Vryonis, “The Decline of Byzantine Civilization in Asia Minor, Eleventh-Fifteenth century.” Dumbarton Oaks Papers, vol. 29 (1975), pp. 351-356. Halil İnalcık, “The Rise of the Turcoman Maritime Principalities in Anatolia, Byzantium and Crusades,” Byzantinische Forschungen, Adolf M. Hakker, Walter E. Kaegi.
3) Ege’de Haçlılar ve Osmanlı Yönetiminin Yerleşmesi Çok dinli ve etnisiteli Ege’nin İdaresi Necmi Ülker, “İzmir from the End of the Byzantine Ear to the Times of the Turkish Republic”, in İzmir, İstanbul, 1993, pp. 76-80. Halil İnalcık, “The Status of the Greek Patriarch Under the Ottomans,” in Halil İnalcık, Essays in Ottoman History (Istanbul: Eren Press, 1998). Daniel Goffman, İzmir and the Levantine World, 1550-1650, Seatle and London, University of Washington Press, 1990, chapter 1. İdris Bostan, “The Establishment of the Province of Cezayir-i Bahr-ı Sefid,” in Halcyon Days in Crete IV, The Kapudan Pasha His Office and His Domain, ed. Elizabeth Zachariadou (Rethymnon: Crete University Press, 2002), 240-51.
4) Milliyetçilik and Etnisite Ernest Renan, “Qu’est-ce qu’une nation?” in Nationalism, eds. John Hutchinson & Anthony Smith, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 171-18. Joseph Stalin, “The nation,” in Nationalism, eds. John Hutchinson & Anthony Smith, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 18-21. Benedict Anderson, “Imagined Communities,” in John Hutchinson & Anthony Smith, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 89-96. Üner Turgay, “Nation,” The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol. 3, 1995, pp. 232-235. Anthony Smith, Anthony D. Smith’s opening Statement: Nations and their pasts,” Nations and Nationalism, Vol. 2, No. 3, 1996, 358-365. Ernest Gellner’s Reply: ‘Do Nations have navels?’” in Nations and Nationalism, Vol. 2, No. 3, 1996, pp. 371-378. Eric Hobsbawn, “The Opiate Ethnicity,” Alphabet City, No. 2, 1992, pp. 8-11.
5) Türk ve Yunan örneklerinde milliyetçilik ve etnisite Will Lymlicka, “Misunderstanding nationalism” in Theorizing Nationalism, ed. Roger Beiner, Albany, NY: State Univ of New York Press, 1999, pp. 131-141 Bernard Yack, “The Myth of civic nationalism,” National Pact, July 1, 2002, (2 pages) Louay Safi, “Nationalism and the multinational state,” The American Journal of Islamic Social sciences, Vol. 9, No. 3, Fall 1992. Umut Özkırımlı, Sypiros A. Sofos, “Modernity, Emlightenment, Westernization” in Tormented by History, Nationalism in Greece and Turkey, chapter 2, 15-41.
6) Osmanlı Modernleşmesi ve Dönüşümü Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2008, chapters 2, 3 & 4. Reşat Kasaba, “The Enlightenment, Greek Civilization and The Ottoman Empire,” The Journal of Historical Sociology, 16, no. 1, March 2003, 1-21. Reşat Kasaba, “Dreams of Empires, Dreams of Nations” in Empire to nation: historical perspectives on the making of the modern world, eds. Joseph Esherick, Hasan Kayalı, Eric Van Young, Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2006.
7) Yunan Modernleşmesi ve Dönüşümü Gregory Jusdanis, Belated Modernity and Aesthetic Culture Inventing National Literature [Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, Milli Edebiyatın İcat Edilişi] The Regents of University of Minnesota, 1991, chapter 2. Richard Clogg, A Concise History of Greece, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992, chapter 3.
8) Ondouzuncu yüzyılda İmparatorluğun dönüşüm sürecinde Ege, I. kısım Reşat Kasaba, “İzmir,” Review, XVI, 4, Fall, 1993, pp. 387-410. Daniel Goffman, “İzmir From Village to Colonial Port City” The Ottoman City Between East and West, Aleppo, İzmir, and Istanbul, eds. Edhem Eldem, Daniel Goffman, Bruce Masters, Cambridge University Press, 1999. An Overview to the Aegean Islands
9) İmparatorluğun dönüşüm sürecinde Ege, II. kısım Elena Frangakis Syrett, “The Economic Activities of the Greek Community of İzmir in the Second half of the 19th and Early 20th Centuries” Ottoman Greeks in the Age of Nationalism, 1999, eds. Charles Issawi, Dimitri Gondicas, The Darwin Press: Princeton, New Jersey, 1999, pp. 17-44. Sibel Zandi Sayek, “Orchestrating Difference, Performing Identity: Urban Space and Public Rituals in Nineteenth Century İzmir,” Hybrid Urbanism: On the Identity Discourse and the Built Environment, ed. Nezar Al Sayyad, Westport, Conn: Praeger, 2001
10) Modern Devletin Oluşumu, Türk ve YUnan Milliyetçilikleri Ziya Gökalp, “What is Turkism? And “Turkism and Turanism” in The Principles of Turkism, translated and annotated by Robert Devereux, Leiden: E.J. Brill, 1968, 12-21. David Kushner, The Rise of Turkish Nationalism, London: Frank Cass, 1977, introduction, 1-19. Soner Çağaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey, Who is a Turk? (London and New York: Routledge), chapter 3. Umut Özkırımlı, Sypiros A. Sofos, “Past, Memory, History” in Tormented by History, Nationalism in Greece and Turkey, chapter 4, 77-101.
11) Ege’de Türk ve Yunan Milliyetçiliğinin Çatışması Sia Anagnastopoulou, “İzmir’s ‘National Historical Mission’” The Passage from the Ottoman Empire to the Nation States, A Long and Difficult Process: The Greek Case, Istanbul: The Isis Press, 2004, pp. 75-101. “İzmir 1922: A Port City Unravels,” Culture and Modernity from Meditarrenean and to The Indian Ocean, eds. Leila Tarazi Fawaz, Christopher Alan Bayly, New York: Colombia University Press, 2002, pp. 205-229.
12) Ege’nin iki yakasında milliyetçiliğin etkileri Biray Kolluoğlu Kırlı, “Cityscapes and Modernity: Smyrna Morphing into İzmir” in Ways to Modernity in Greece and Turkey, Encounters with Europe, 1850-1950, London, New York, I.B. Tauris, pp. 217-235. Harry Tzimitras, “Europe, Nationalism in the Turkish Greek Aegean,” in In the Long Shadow of Europe Greeks and Turks in the area of Post-Nationalism, eds. Othon Anastasakis, Kalypso Nicolaidis, Kerem Öktem (Leiden, Boston: Martinus Nihoff Publishers, 2009), pp.239-262.
13) Ege’nin iki kıyısındaki insanların yayılan milliyetçiliğe tepkisi Hercules Milas, “Perception of Conflict: Greeks and Turks in each other’s mirrors,” in In the Long Shadow of Europe Greeks and Turks in the area of Post-Naitonalism, eds. Othon Anastasakis, Kalypso Nicolaidis, Kerem Öktem (Leiden, Boston: Martinus Nihoff Publishers, 2009), pp. 95-114.
14) İnsanî boyut Bruce Clark, Twice a Stranger, London: Granta Books, 2006. Louis de Berniers, Birds Without Wings, London: Vintage Books, 2005.
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Speros Vryonis, “The Decline of Byzantine Civilization in Asia Minor, Eleventh-Fifteenth century.” Dumbarton Oaks Papers, vol. 29 (1975), pp. 351-356.
Halil İnalcık, “The Rise of the Turcoman Maritime Principalities in Anatolia, Byzantium and Crusades,” Byzantinische Forschungen, Adolf M. Hakker, Walter E. Kaegi.
Necmi Ülker, “İzmir from the End of the Byzantine Ear to the Times of the Turkish Republic”, in İzmir, İstanbul, 1993, pp. 76-80.
Halil İnalcık, “The Status of the Greek Patriarch Under the Ottomans,” in Halil İnalcık, Essays in Ottoman History (Istanbul: Eren Press, 1998).
Daniel Goffman, İzmir and the Levantine World, 1550-1650, Seatle and London, University of Washington Press, 1990, chapter 1.
İdris Bostan, “The Establishment of the Province of Cezayir-i Bahr-ı Sefid,” in Halcyon Days in Crete IV, The Kapudan Pasha His Office and His Domain, ed. Elizabeth Zachariadou (Rethymnon: Crete University Press, 2002), 240-51.
Ernest Renan, “Qu’est-ce qu’une nation?” in Nationalism, eds. John Hutchinson & Anthony Smith, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 171-18.
Joseph Stalin, “The nation,” in Nationalism, eds. John Hutchinson & Anthony Smith, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 18-21.
Benedict Anderson, “Imagined Communities,” in John Hutchinson & Anthony Smith, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 89-96.
Üner Turgay, “Nation,” The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol. 3, 1995, pp. 232-235.
Anthony Smith, Anthony D. Smith’s opening Statement: Nations and their pasts,” Nations and Nationalism, Vol. 2, No. 3, 1996, 358-365.
Ernest Gellner’s Reply: ‘Do Nations have navels?’” in Nations and Nationalism, Vol. 2, No. 3, 1996, pp. 371-378.
Eric Hobsbawn, “The Opiate Ethnicity,” Alphabet City, No. 2, 1992, pp. 8-11.

Will Lymlicka, “Misunderstanding nationalism” in Theorizing Nationalism, ed. Roger Beiner, Albany, NY: State Univ of New York Press, 1999, pp. 131-141
Bernard Yack, “The Myth of civic nationalism,” National Pact, July 1, 2002, (2 pages)
Louay Safi, “Nationalism and the multinational state,” The American Journal of Islamic Social sciences, Vol. 9, No. 3, Fall 1992.
Umut Özkırımlı, Sypiros A. Sofos, “Modernity, Emlightenment, Westernization” in Tormented by History, Nationalism in Greece and Turkey, chapter 2, 15-41.
Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2008, chapters 2, 3 & 4.
Reşat Kasaba, “The Enlightenment, Greek Civilization and The Ottoman Empire,” The Journal of Historical Sociology, 16, no. 1, March 2003, 1-21.
Reşat Kasaba, “Dreams of Empires, Dreams of Nations” in Empire to nation: historical perspectives on the making of the modern world, eds. Joseph Esherick, Hasan Kayalı, Eric Van Young, Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2006.

Gregory Jusdanis, Belated Modernity and Aesthetic Culture Inventing National Literature [Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, Milli Edebiyatın İcat Edilişi] The Regents of University of Minnesota, 1991, chapter 2.
Richard Clogg, A Concise History of Greece, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992, chapter 3.
Diğer Kaynaklar: Reşat Kasaba, “İzmir,” Review, XVI, 4, Fall, 1993, pp. 387-410.
Daniel Goffman, “İzmir From Village to Colonial Port City” The Ottoman City Between East and West, Aleppo, İzmir, and Istanbul, eds. Edhem Eldem, Daniel Goffman, Bruce Masters, Cambridge University Press, 1999.

Elena Frangakis Syrett, “The Economic Activities of the Greek Community of İzmir in the Second half of the 19th and Early 20th Centuries” Ottoman Greeks in the Age of Nationalism, 1999, eds. Charles Issawi, Dimitri Gondicas, The Darwin Press: Princeton, New Jersey, 1999, pp. 17-44.
Sibel Zandi Sayek, “Orchestrating Difference, Performing Identity: Urban Space and Public Rituals in Nineteenth Century İzmir,” Hybrid Urbanism: On the Identity Discourse and the Built Environment, ed. Nezar Al Sayyad, Westport, Conn: Praeger, 2001

Ziya Gökalp, “What is Turkism? And “Turkism and Turanism” in The Principle of Turkism, translated and annotated by Robert Devereux, Leiden: E.J. Brill, 1968, 12-21.
David Kushner, The Rise of Turkish Nationalism, London: Frank Cass, 1977, introduction, 1-19.
Soner Çağaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey, Who is a Turk? (London and New York: Routledge), chapter 3.
Umut Özkırımlı, Sypiros A. Sofos, “Past, Memory, History” in Tormented by History, Nationalism in Greece and Turkey, chapter 4, 77-101
Sia Anagnastopoulou, “İzmir’s ‘National Historical Mission’” The Passage from the
Ottoman Empire to the Nation States, A Long and Difficult Process: The Greek Case, Istanbul: The Isis Press, 2004, pp. 75-101.
“İzmir 1922: A Port City Unravels,” Culture and Modernity from Meditarrenean and to The Indian Ocean, eds. Leila Tarazi Fawaz, Christopher Alan Bayly, New York: Colombia University Press, 2002, pp. 205-229.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 20
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 2 24
Sunum / Seminer 1 6 6
Ödevler 1 15 15
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5