GEP0501 Anatolian CivilizationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0501 Anadolu Uygarlıkları Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. FATMA SELVA SUMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Anadolu Uygarlık'larına arkeoloji, sanat ve mimarlık tarihi çalışmalarını kullanarak temel giriş ve bilgi edindirme amacı taşır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Anatolia (Turkey) has acted as the bridge linking Asia and Europe. The goal of this course is to highlight Anatolia’s unique geographical positioning and to demonstrate how it has been home to countless civilizations, witnessing the mass migration of diverse peoples shaping the course of history. Studying the material, we will see how Anatolia has developed a unique blend of cultures - each with its own distinct identity, each linked to its predecessors through history. To ease the process of learning in class, each week, we will focus on one historical figure and two sites or artifacts. Special emphasis will be placed on monumental artwork and artifacts of the Ancient Anatolia as the product of cultural and historical factors. We will examine how and why the sites and monuments in Anatolia decisively shaped Western European, Greek Orthodox, and Islamic civilizations

Dersin İçeriği

Ekrem Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey. (Istanbul, 1985).

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1.Week: Introduction: Anatolia, Land and Peoples The Historical Geography of Anatolia and First Civilizations in Anatolia
2) Hittite Imperial Civilization
3) The Legend of Troy: Achaeans and Hittites on the Anatolian Shores
4) Croesus of Lydia and Midas of Phrygia: Anatolian Kingdoms of the Iron Age (1000-550 B.C.)
5) From Cyrus to Alexander: Achaemenid and Hellenistic Legacy in Anatolia
6) Rome in Anatolia: the Transformation of an Empire
7) God(s) and Sanctuaries in Anatolia: Judaism and Christianity from Saint Paul to Constantine
8) East meets West in Anatolia: Cultural Encounters
9) Byzantines, Crusaders and Seljuk Turks and the Other Tuırks
10) Islamic Dynasties in Anatolia I, 1100-1450
11) Islamization of Anatolia II, 1100-1450
12) Early Ottomans
13) Ottoman Imperial Civilization
14) Ottoman Imperial Civilization II
15) Final Sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Arazi Çalışması 2 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 3 15
Proje 1 3 3
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar 5 1 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.