GEP0418 Spanish IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0418 İspanyolca II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İspanyolca
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrenci kendini farklı zamanlar, deyimler ve tabirler kullanarak ifade edebilir, daha karmaşık diyaloglara girebilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derse katılan öğrenciler,
o Kendilerini farklı zamanlarda ifade edebilir,
o Problemleri, tercihleri, günlük hayatları, vs hakkında konuşabilir,
o Doktorda sağlık problemlerinden bahsetmek gibi bazı belli durumlarda kendini anlatabilir,
o Ülkeleri, şehirleri, özel hayatları, tercihleri hakkınca bilgi verebilir,
o Geçmiş olaylar ve gelecek planalrından bahsedebilirler. .

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilere bu dilde konuşmayı sağlayacak; basit metinleri ve basit duysal malzemeyi anlayacak derecede dilbilgisi vermek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) “Gustar” (tekrar), hava durumu. Español sin fronteras, konu 8 Pasaporte, konu 8
2) Renkler, sıfat formlarına devam. Español sin fronteras, konu 8 Pasaporte, konu 8
3) “Estar+gerundio”, (şimdiki zaman yapısı), doktor diyalogları. Español sin fronteras, konu 9 Pasaporte, konu 9
4) “Estar+gerundio”, (şimdiki zaman yapısı), doktor diyalogları. Español sin fronteras, konu 9 Pasaporte, konu 9
5) Basit gelecek, devam. Español sin fronteras, konu 10 Pasaporte, konu 10
6) Gelecek yapılarına devam. Español sin fronteras, konu 10 Pasaporte, konu 10
7) Karışık zamanlar Español sin fronteras, konu 11 Pasaporte, konu 11
8) Karışık zamanlara devam. Español sin fronteras, konu 11 Pasaporte, konu 101
9) “Pretérito perfecto” Español sin fronteras, konu 12 Pasaporte, konu 12
10) perfect tense Español sin fronteras, konu 12 Pasaporte, konu 12
11) “Pretérito”. Español sin fronteras, konu 13 Pasaporte, konu 13
12) “Pretérito”. Español sin fronteras, konu 13 Pasaporte, konu 13
13) “Pretérito Imperfecto”. Español sin fronteras, konu 14 Pasaporte, konu 14
14) tekrar Español sin fronteras, konu 14 Pasaporte, konu 14
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Español sin fronteras/ Pasaporte
Diğer Kaynaklar: Español sin fronteras/ Pasaporte

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Uygulama 1 % 20
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.