GEP0416 Russian IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0416 Rusça II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. CANAN GUTUL
Öğ.Gör. TUĞBA AKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: • Öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda Rusça başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak
• Öğrencilerin güvenini ve yeni bir dilde iletişim kurabilmelerini, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteler ile güçlendirmek
• Öğrencilerin Rus kültürünü, şarkılar, filmlerden ve çizgi filmlerden seçilmiş bölümler ile tanımalarını sağlamak
• Yeni bir kültürün içine girerek öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin farklı kısa ve basit metinleri okumaları mümkün olacak
kaynaklar: uyarlanmış temel ve ek bilgileri anlamak
çapraz-kültürel, gazetecilik ve sosyal metinler;
• öğrencilerin kısa bir mektup, bir not, bir tebrik kartı yazmaları mümkün olacak
kaynak metnine ana içerik sunmak için
sorular;
• öğrenciler ana temayı anlyabilecek (tema,
yer, zaman, neden, vb.) tek diyaloglar sunulan ve
gündelik üzerinde monologlar;
•öğrenciler basit standart bir diyalog başlatabileceği
durumlarda; kendiniz hakkında diyalog, arkadaşlarınızı, ailenizi korumak,
çalışma, iş, yabancı dil öğrenme, iş günü serbest zaman,
memleketi, hava durumu ve metini kendi ifadenize göre uyarlayınız

Dersin İçeriği

Rusça başlangıç seviyesi için konular ‘’Test of Russian As a Foreign Language (TORFL Elementary level)’’ gerekliliklerini ve Common European Framework of Reference for languages yönergelerini dikkate alacaktır. Tüm bunlar Road to Russia 1 ders kitabında bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçlarına ulaşmak için temel kitabın yanı sıra farklı ders materyalleri de kullanılacaktır.
Rus yaşam şekillerinin farklı açıları öğrencilere hem motive etmek için hem de dil öğrenmelerine yardımcı olmak için kültürel materyaller ve aktiviteler ile verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş. 2.Birinci dönem gözden geçirilmesi. . Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
2) Urok 8: 1. Dilbilgisi: • Konuşma ve parçaları; Rakamlar (100-1000); • ikinci birleşme şimdiki zamanda fiiller. 2. Okuma. "MoskovaRusya'nın başkenti "dir. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
3) Urok 8: 1.Dilbilgisi : • Kompleks yapılı cümle. 2.Konuşma «Benim şehirim». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
4) Urok 8: 1.Dilbilgisi. • Emir cümleleri; • yer anlamında edat durumda; •edatların değeri В НА. 2.Okuma «Gezi Kremlin». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
5) İl k quiz öncesi genel tekrar. Quiz 1. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
6) Urok 9. 1.Dilbilgisi : • Özellikler fiil;• parçacık СЯ konjugasyon; • durumların karşılaştırılması fiilleri kullanmakучить ve учиться; • hâli isimler doğrudan nesne anlamında. 2.Konuşma «Yabancı Diller». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
7) Urok 9: 1. Dilbilgisi: • Hâli kişiselanlamda doğrudan nesne zamirler;•. negatif zamirler НИКОГО, НИЧЕГО;• fiilden sonra mastar ЛЮБИТЬ 2. Söyleşi: «Boş ne yapmalıyımzaman? » Дорога в Россию I В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
8) Urok 9 1. Dilbilgisi: • МОЖНО Zamirler; • karmaşık cümlebirlikte ПОЭТОМУ. 2.Konuşma: «Nereden hediyelik eşya satın alabilirim». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
9) 10: 1.Dilbilgisi : • Geçmişte gergin fiil, fiil БЫТЬ; • özellikle kullanımı geçmişte zaman zaman; • zarflar kullanım özellikleri fiillerin СМОТРЕТЬ ve ВИДЕТЬ. 2. Okuma: «Müze Ziyareti Puşkin». Urok 10: 1. Dilbilgisi: • Hareket fiilleri (şimdiki zamanda); tespit etmek • edat ulaşım modları. 2. Konuşma: «Ulaşım». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
10) Urok 10: 1. Dilbilgisi: • Hareket fiilleri (şimdiki zamanda); tespit etmek • edat ulaşım modları. 2. Konuşma: «Ulaşım». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
11) Urok 10: 1 Dilbilgisi: • hareket fiilleri (geçmiş zaman). 2.: Okuma «Mevsimler» Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
12) Urok 11: 1. Dilbilgisi: • yön fiilleri (bitmişlik ve bitmemişlik), • yönlerin kullanımı (geçmiş zaman). 2. Konuşma örnekleri: Что ты читал вчера? Ты прочитал всю книгу? Как долго ты читал? Quiz 2. В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
13) Genel tekrar Дорога в Россию I В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
14) Urok 11: 1. Dilbilgisi: • yön fiilleri (bitmişlik ve bitmemişlik), • yönlerin kullanımı (geçmiş zaman). 2. Konuşma örnekleri: Что ты читал вчера? Ты прочитал всю книгу? Как долго ты читал? Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
Diğer Kaynaklar: Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 1 7
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.