GEP0415 Russian IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0415 Rusça I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. CANAN GUTUL
Öğ.Gör. TUĞBA AKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: • Öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda Rusça başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak
• Öğrencilerin güvenini ve yeni bir dilde iletişim kurabilmelerini, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteler ile güçlendirmek
• Öğrencilerin Rus kültürünü, şarkılar, filmlerden ve çizgi filmlerden seçilmiş bölümler ile tanımalarını sağlamak
• Yeni bir kültürün içine girerek öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Öğrenciler ses yapılarına hakim olabilecektir.
o Örenciler Rusça el yazısı yazabilecektir.
o Rusça’da isimlerin sayı ve cinsleri, geniş zaman ve ilgeç öbekleri gibi linguistik özellikleri kullanabilirler.
o Ev, aile, arkadaşlar, şehir, yiyecek, alışveriş veya günlük işler ile ilgili uygun kelimeleri kullanarak konuşabilir veya yazabilirler.
o Sözlü anlatımda kendilerini anlaşılabilir kılmak için dilin gerekli fonolojik özelliklerini kullanabilirler.
o Kültürel farkındalık çerçevesinde günlük sosyal yaşamlar ile ilgili konuşabilirler.
o Farklı konuşma biçimlerini, uygun konuşma

Dersin İçeriği

Rusça başlangıç seviyesi için konular ‘’Test of Russian As a Foreign Language (TORFL Elementary level)’’ gerekliliklerini ve Common European Framework of Reference for languages yönergelerini dikkate alacaktır. Tüm bunlar Road to Russia 1 ders kitabında bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçlarına ulaşmak için temel kitabın yanı sıra farklı ders materyalleri de kullanılacaktır.
Rus yaşam şekillerinin farklı açıları öğrencilere hem motive etmek için hem de dil öğrenmelerine yardımcı olmak için kültürel materyaller ve aktiviteler ile verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Urok 1: 1. Derse Giriş. 2. Fonetik: • Sesli harfler (а, о, у, э, и, ы); • Sessiz harfler (л, м, н, п, б, ф, в, т, д); • Sesli ve sessiz harfler; • Sözcük uyumları; • Heceleme, düşme kuralları, vurgu; • Ses yapıları I, III.3. Diyalog Örnekleri: Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома? Здрáвствуйте! Как вас зовýт? Меня зовýт ...Очень приятно познакомиться! 5. Dilbilgisi: • İşaret sözcükleri yapısı это; • Üçüncü tekil şahıs zamirleri (он, она). Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
2) Urok 2: 1. Bir Önceki Haftanın Tekrarı. 2. Fonetik: • Sessiz harfler (к, г, х, с, з, р); • Sessiz harflerin sesliye dönüştürülmesi; • Vurgulu ve vurgusuz biçimde seslileri okuma kuralları [а] [о];• Ses yapıları II;• Ses yapılarının karşılaştırılması I, II ve III. 3. Diyalog Örnekleri: Кто это? Когда урок? Урок утром. Как вас зовут? Антон. 4. Dilbilgisi: • Sözcük türleri; • İsim türleri; • Canlı ve cansız isimler; • Soru eki ile olumsuz cümleler Кто (Кто это?). Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
3) Urok 3: 1. Bir Önceki Haftanın Tekrarı. 2. Fonetik: • (я, е, ю, ё) sözcük başında sesliden sonar gelen harfler; • Uyumlu çok heceli sözcükler; • Bileşik sözcüklerde ses yapıları I, III; 3. Diyalog Örnekleri: Это я. Это мой друг. Это журнал. Это тоже журнал. Это моя сумка, а это твоя сумка. Это машина, и это тоже машина. • Здравствуйте! До свидания! Можно? Пожалуйста. Как дела? Спасибо, хорошо. 4. Dilbilgisi: • Kişi zamirleri; • Aitlik zamirleri (мой, моя, моё); • Kolay cümle yapıları; •İyelik hali yapıları (центр города); Bağlaçlar ile bileşik cümleler И, А. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
4) Urok 3: 1. Bir önceki haftanın tekrarı. 2. Fonetik: • Sesli ve sessiz harflerin tekrarı. 3. Dilbilgisi: • Kişi zamirleri; • Soru cevaplama “Как вас зовут?” “ Меня/ тебя зовут..”. • Bir önceki dilbilgisi materyalinin tekrarı. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
5) İlk quiz öncesi genel tekrar. Quiz 1. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
6) Urok 4: • Sert ve yumuşak sessizler; • [е] [э] harflerini vurgusuz okuma kuralları; • Sessizler ч, щ; чт, чн; kombinasyonunu okuma kuralları; • Bileşik sözcük uyumu ve öbekler. 2. Diyalog Örnekleri: Это аптека? Нет, это не аптека. Это почта. Что это? Это банк. Когда жарко? Летом. Скажите пожалуйста, где метро? Метро там. Можно? Нельзя. Ничего! Правда? Скажи! Скажите! Позвони! Позвоните! Извини! Извините! 3. Dilbilgisi: • Olumsuz yapı (нет, это не ...); • İsim cinsleri (genelleme); • Emir kullanımı (yönelme ve rica formları) (Дай/те! Скажи/те! Покажи/те); • Soru sözcüğü ile olumsuz cümleler “Что?”; • Soru sözcüğü ile yapılar “Где?”. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
7) Urok 4: Dilbilgisi Tekrarı: • İsim cinsleri; • İyelik zamirleri; • Tamlayan yapıları (центр города, книга Антона). Yeni dilbilgisi Materyali: • İsimlerin çoğul halleri; • İlk fiil çekimi (geniş zaman); • Bağlaçlar ile bileşik isimlerin yapısı кто, что, как, чей. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
8) Urok 5: 1. Fonetik: • Sert ve yumuşak sessiz kombinasyonları; • Ses yapıları IV; • Sessizler [Ц]; • Bileşik sözcük ve cümle uyumu. 2. Diyalog Örnekleri: Как вас зовут? Меня зовут ... . Вы знаете, кто он? Я знаю, кто он. Он инженер. Чьи это вещи? Мои. 3. Dilbilgisi: • İsim ve iyelik zamirlerinin çoğul halleri ; • Soru sözcükleri чей/ чья/ чьё/ чьи; • Soru yapısı “Кто он?”; • İlk fiil çekimi. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
9) Urok 6: Ders 1, 2, 3, 4, 5 tekrarı. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
10) Unit 7: 1. Fonetik: • Vurgusuz [Я] okunuşu; • Rakamlar; • Ses yapısı II; какой? 2. Diyalog Örnekleri: Какой это журнал? Это интересный журнал. Какая это улица? Это улица Чехова. 3. Dilbilgisi: • Sıfatları, isim cinsleri ve sayıların sıfatlarla uyumu. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
11) Urok 7: Diyalog Örnekleri: Сколько стоит этот зонт? 55 рублей. Мне нравятся эти цветы. Я думаю, что сегодня хорошая погода. Как ты думаешь, сегодня холодно? Вам нравятся ...? Москва как на ладони. Повтори/те! Давай пойдём! До завтра! 2. Dilbilgisi: • İşaret zamirleri (этот, эта, это, эти); • "Мне (тебе, вам) нравится ...". "Сколько стоит ...?"; • Bileşik cümleler “что” ve “потому что”. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
12) Urok 8: 1. Fonetik: • Rakamlar 1...100; • Sert ve yumuşak sessizler [н’] [н], [л’] [л], [р’] [р]. 2. Diyalog Örnekleri: Что вы делаете? Работаю. (Ничего не делаю.) Кто работает? Мои друзья. (Никто не работает.). 3. Dilbilgisi: • Zamanlar; • Geniş zamanda ilk fiil çekimi. Quiz 2. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
13) Tekrar Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
14) Urok 8: 1. Fonetik: • Ses yapısı V (Какое синее небо!). 2. Diyalog Örnekleri: Вы читаете порусски? Да, читаю. Я неплохо читаю порусски. 3. Dilbilgisi: • Konu ile ilgili sorular; • Zarların kullanımı. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
Diğer Kaynaklar: Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 1 7
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.