GEP0414 Ottoman Turkish IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0414 Osmanlı Türkçesi II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NEJDET ÖZTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: “Osmanlı Türkçesi II” dersinde, aşağıda gösterilen “okuma parçaları” yanında “gramer” ile ilgili gerekli bilgiler verileceği gibi, en zengin kullanımına Osmanlı döneminde ulaşan “nesih”, “divanî”, “talik”, “rik‘a” gibi yazı türleri ve bunlarla ilgili “belge tanıtımı” yapılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Matbu ve yazma Osmanlı tarih metinlerini tanır,
Tarih metinlerindeki Arapça ve Farsça unsurları öğrenir,
Osmanlı Türkçesinde kullanılan yazı çeşitleri ile tanışır,
Osmanlı tarihini kütüphane ve arşiv kaynaklarından yararlanmak için Osmanlı Türkçesi’nin önemini kavrar.

Dersin İçeriği

Arapça-Farsça unsurlar; fail-mefuller, masdarlar ve çeşitleri, kelime başına ve sonuna gelen ekler ve edatlar, sayılar, sözlük çalışmaları, matbu metin okumaları ve çeviri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet) (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
2) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
3) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
4) “Ulemâya Dâir” * İsm-i fâ‘il, İsm-i mef‘ûl (Koçi Bey Risâlesi’nden)
5) “16. Yüzyılın Siyaset Bilimcisi Lütfi Paşa’nın Devlet Adamlarına Tavsiyeleri” * Aksâm-ı seb‘a. (Lütfi Paşa, Âsafnâme)
6) “16. Yüzyılın Siyaset Bilimcisi Lütfi Paşa’nın Devlet Adamlarına Tavsiyeleri”– *Aksâm-ı seb‘a. (Lütfi Paşa, Âsafnâme)
7) “İstanbul’da Çarşı ve Pazarların Düzeni Hakkında” *Sıfat-ı müşebbehe, İsm-i tafdîl, Arapça ve Farsça edatlar. (Anonim, Kitâb-ı Mesâlih)
8) “Evliyâ Çelebi’ye Göre Amasya”- *Arapça ay ve gün adları, Sayılar
9) “Pîrî Reis’e Göre Bozcaada” (Pîrî Reis, Kitâb-ı Bahriye)
10) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
11) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
12) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
13) Oruç Bey yazmalarına göre Ankara Savaşı (1402).
14) Âşık Paşazade, Neşrî,

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okutulacak metinlerin kaynakları ayraç içerisinde gösterilmiştir.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 7
Ödev 8 % 8
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 5 5
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.