GEP0411 Modern Chinese IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0411 Çince I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MÜGE GÜNEŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin Hanyü Pinyin’i ve tonları doğru bir şekilde telaffuz etmelerine yardım etmek, Çince’nin başlangıç düzeyi olan konuşma ve dinleme becerilerini başarmayı ve temel Çince yazı karakter köklerini ve 50 karakteri tanımalarını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Çince’yi telaffuz etmek amacıyla Hanyü Pinyin kullanabilecekler.
o Kendileri ve aileleri hakkındaki cümleleri anlayabilecekler.
o Acil ihtiyaç halinde kendilerini ifade edebilecekler.
o 50’den fazla Çince karakteri tanıyıp yazabilecekler.

Dersin İçeriği

Hanyu Pinyin’e giriş, tonlar arasındaki farklar, selamlaşma ve günlük konuşmalar için Geniş zamanın kullanılması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin sunumu, Çin dili ve kültürü hakkında bilgi, Çince fonetik kuralları Çalışma kağıtları
2) Pinyin alfabesine giriş, Çince’deki 4 ton ve çeşitleri, Çince’deki ilk ve son harflerin (sesli – sessiz) birleşimleri, telaffuz alıştırmaları Çalışma kağıtlari
3) Pinyin alfabesine giriş, heceleme kuralları, ton işaretleri, Çince Fonetik Alfabe şarkısı Çalışma kağıtları, CD
4) Çince karakterlerdeki basit çizgiler – çizgi yazımı, bazı basit Çince karakterleri öğrenme, bazı geleneksel karakterlere giriş Çalışma kağıtları
5) Tekrar ve Küçük sınav 1 Dersin kitabı,
6) Selamlaşma – Vedalaşma ifadeleri (Ni hao! / Zaijian!) , kişisel zamirler, günlük ifadeler Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
7) Sınıf içinde kullanılan Çince ifadeler , birbirini tanımak Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
8) “Olmak” fiili - diğerlerini tanıştırma, minnettarlığı ifade etmek Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
9) Tekrar ve Küçük sınav 2 Dersin kitabı
10) Basit, “Evet-Hayır” lı sorular (…………… ma?) Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
11) İsmin genitif (iyelik) hali - (…… -in kalemi…….) , dinleme ve yazma etkinlikleri Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
12) Sözlü sınav, “Kim?” soru kelimesi, 1 – 10 arası sayılar, sporlar Dersin kitabı
13) Yeni geleneksel karakterler, dinleme ve okuma etkinlikleri Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
14) Tekrar gözden geçirme ve küçük sınav 3 Dersin kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Learn Chinese With Me – Student’s Book 1 and CD 1
Diğer Kaynaklar: Chinese Characters For Beginners and CD, Grammar and Writing Handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.