GEP0411 Modern Chinese IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0411 Çince I Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MÜGE GÜNEŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin Hanyü Pinyin’i ve tonları doğru bir şekilde telaffuz etmelerine yardım etmek, Çince’nin başlangıç düzeyi olan konuşma ve dinleme becerilerini başarmayı ve temel Çince yazı karakter köklerini ve 50 karakteri tanımalarını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Çince’yi telaffuz etmek amacıyla Hanyü Pinyin kullanabilecekler.
o Kendileri ve aileleri hakkındaki cümleleri anlayabilecekler.
o Acil ihtiyaç halinde kendilerini ifade edebilecekler.
o 50’den fazla Çince karakteri tanıyıp yazabilecekler.

Dersin İçeriği

Hanyu Pinyin’e giriş, tonlar arasındaki farklar, selamlaşma ve günlük konuşmalar için Geniş zamanın kullanılması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin sunumu, Çin dili ve kültürü hakkında bilgi, Çince fonetik kuralları Çalışma kağıtları
2) Pinyin alfabesine giriş, Çince’deki 4 ton ve çeşitleri, Çince’deki ilk ve son harflerin (sesli – sessiz) birleşimleri, telaffuz alıştırmaları Çalışma kağıtlari
3) Pinyin alfabesine giriş, heceleme kuralları, ton işaretleri, Çince Fonetik Alfabe şarkısı Çalışma kağıtları, CD
4) Çince karakterlerdeki basit çizgiler – çizgi yazımı, bazı basit Çince karakterleri öğrenme, bazı geleneksel karakterlere giriş Çalışma kağıtları
5) Tekrar ve Küçük sınav 1 Dersin kitabı,
6) Selamlaşma – Vedalaşma ifadeleri (Ni hao! / Zaijian!) , kişisel zamirler, günlük ifadeler Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
7) Sınıf içinde kullanılan Çince ifadeler , birbirini tanımak Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
8) “Olmak” fiili - diğerlerini tanıştırma, minnettarlığı ifade etmek Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
9) Tekrar ve Küçük sınav 2 Dersin kitabı
10) Basit, “Evet-Hayır” lı sorular (…………… ma?) Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
11) İsmin genitif (iyelik) hali - (…… -in kalemi…….) , dinleme ve yazma etkinlikleri Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
12) Sözlü sınav, “Kim?” soru kelimesi, 1 – 10 arası sayılar, sporlar Dersin kitabı
13) Yeni geleneksel karakterler, dinleme ve okuma etkinlikleri Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
14) Tekrar gözden geçirme ve küçük sınav 3 Dersin kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Learn Chinese With Me – Student’s Book 1 and CD 1
Diğer Kaynaklar: Chinese Characters For Beginners and CD, Grammar and Writing Handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.