GEP0407 Introduction to Japanese Language and Culture IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0407 Japon Dili ve Kültürüne Giriş I Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Bu seviyedeki öğrenci Hiragana ve Katakana yazı sistemlerinde yer alan ses ve heceleri ayırtedebilir.
o Karmaşık olan bileşik kelimeleri dinleyip yazabilir.
o Bu seviyedeki bir öğrenci yavaş da olsa okumaya başlayabilir.

Dersin İçeriği

Temel Japonca dilbilgisine giriş yapmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Japonca hakkında bilgilendirme, Hiragana yazı sisteminin tanıtılması Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
2) Katakana yazı sisteminin tanıtılması, Hiragana ile karşılaştırmalı okuma ve yazma egzersizleri Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
3) Kendini tanıtma, bir kişinin uğruyu, işi vs. hakkında bilgi verme/edinme Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
4) Nesneleri gösterme, işaret sıfat ve zamirleri ( kore/sore/are) Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
5) Nesnelerin kime ait olduğunu bildirme ( kişi zamiri +no) Hiragana ve katakana yazı alıştırmaları Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
6) Yerler hakkında konuşma ( koko /soko/asoko ) 1’den 10,000’kadar sayılar Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
7) Alışveriş fiyat sorma ve söylemesaati söyleme, Japonca’daki sayma sistemlerine giriş. Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
8) Geniş ve geçmiş zamanın tanıtılması Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
9) Geniş ve geçmiş zamanın alıştırmaları ile ashita, ototoi, kinou gibi kelimelerin kullanımı. Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
10) Zaman bildirme ( kara –made...) Saat söyleme egzersizleri, Hiragana ve Katakana alıştırmaları Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
11) Gelecek zamana giriş ashita, rai, asatte gibi kelimelerin kullanımı, haftanın günleri, aylar. Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
12) Yer edatları (ni , de, he) ; zaman (ni) ve ulaşım araçları (de), ile (to) Bir kişinin telefon numarasını sorma, telefonda konuşma Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
13) Tarihin okunması, sorulması (nangatsu nan nichi desu ka ; özel günler, Japonya’daki festivaller Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
14) Tüm öğrenilen dilbilgisi zamanlarını kullanarak plan yapma. Okuma anlama alıştırmaları Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
15) Final sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Minna No Nihongo 1Kaite oboeru 1Minna no NihongoListening CdsPractisingHiragana and Katakana
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.