GEP0404 French IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0404 Fransızca II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Kendini tanıtabilecektir.
o Kendi hakkında bilgiler verebilecektir.
o Başkaları hakkında bilgiler verebilecektir.
o Birisi hakkında sorular sorabilecektir.
o Geldiği, gittiği ve bulunduğu yer hakkında bilgi verebilecektir.
o Haftalık ders programı hakkında konuşabilecektir.
o Kullandığı ulaşım araçlarını belirterek yolculuğu hakkında konuşabilecektir.
o Yol tarifi yapabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İlk temas. Fransızca, Fransızlar, Fransa FESTIVAL 1 / Méthode de français
2) L1 Kendini tanıtmak FESTIVAL 1 / Méthode de français
3) L1 Kendini tanıtmak FESTIVAL 1 / Méthode de français
4) L2 Kendi hakkında bilgiler verebilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
5) L3 Başkaları hakkında bilgiler verebilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
6) L3 Başkaları hakkında bilgiler verebilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
7) L4 Birisi hakkında sorular sorabilmek. Bilan ünite FESTIVAL 1 / Méthode de français
8) L5 Geldiği, gittiği ve bulunduğu yer hakkında bilgi verebilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
9) L5 Geldiği, gittiği ve bulunduğu yer hakkında bilgi verebilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
10) L6 Haftalık ders programı hakkında konuşabilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
11) L7 Kullandığı ulaşım araçlarını belirterek yolculuğu hakkında konuşabilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
12) Genel tekrar FESTIVAL 1 / Méthode de français
13) L8 Yol tarifi yapabilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français
14) L8 Yol tarifi yapabilmek FESTIVAL 1 / Méthode de français

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: FESTIVAL 1 / Méthode de français CLE International ISBN: 2090353201
FESTIVAL 1 / Méthode de français Cahier d’Exercices ISBN: 209035321X
Diğer Kaynaklar: FransızcaTürkçe Modern Sözlük, Fono, ISBN: 975–471–164X French Dictionary Plus Grammar Collins ISBN: 0–06–057576X Bescherelle – La Conjugaison, Hatier, ISBN: 2–218–71716–6

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 10
Küçük Sınavlar 3 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 2 6
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 1 16
Sunum / Seminer 2 2 4
Proje 2 4 8
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.