GEP0204 Istanbul in Social and Historical PerspectivesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0204 Sosyal ve Tarihsel Perspektifte İstanbul Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Çok kültürlü İstanbul toplumunu anlayabilmek için gerekli altyapı bilgisini vermek ve kosmopolit şehirdeki sosyal ve kültürel yaşamın dinamiklerini incelemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bu ders, İstanbul örneği üzerinden Osmanlı toplumunun modern Türk toplumuna dönüşüm sürecini anlamaya yardımcı olur.
2. Öğrenciler tarihsel olayları disiplinlerarası bir yaklşımla analiz ve kritik etmeyi öğrenirler.
3. Kosmopolit İstanbul toplumundaki çeşitli sosyal aktörleri öğrenirler.
4. Günümüzü etkileyen tarihsel, sosyal , kültürel ve ekonomik olayları geçmişle ilgilendirmeyi öğrenirler.
5. İstanbul alanında yapılmış önde gelen akademik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olurlar.
6. Uluslarası sınıf ortamında sunum yapma ve farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurma yeteneklerini geliştirirler.

Dersin İçeriği

Ondokuzuncu Yüzyılda ve Yirminci Yüzyılın Başında İstanbul Toplumunun Sosyal ve Kültürel Hayatı.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction to the Course and Review of Syllabus
2) Bizans İstanbulunun Sona Ermesi ve Osmanlı İstanbulunun Kurulması Halil İnalcık, The Status of the Greek Patriarch Under the Ottomans Philip Mansel, Constantinople, chapter 2, “City of God”
3) Osmanlılarda çok dinli ve çok etnisiteli İstanbulun Yönetimi Halil İnalcık, The Status of the Greek Patriarch Under the Ottomans Philip Mansel, Constantinople, chapter 2, “City of God”
4) Osmanlıların Altın Çağı Aya Sofya: Emperyal Kiliseden Emperyal Camiye Sinan: İmparatorluğun Mimarbaşı Gülru Necipoglu, The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire (Reaktion Books, London, and Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, 2010). Excerpt. Gülru Necipoğlu, “The life of an Imperial Monument: Hagia Sophia after Byzantium,” in Hagia Sophia from the Age of Justinian to the Present, R. Mark, A. S. Çakmak (NY: Cambridge University Press, 1992): 195-225.
5) 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlıların baskıcı politikaları Tanizmat öncesi dönemde İstanbul Madeline Zilfi, “The Kadızadelis: discordant Revivalism in the 17th Century Istanbul”, Journal of Near Eastern Studies, vol. 45, no. 4, 1986, 251-269. Ekrem Işın, “Daily Life in Istanbul in Pre-Modern Period” in Daily Life in Istanbul.
6) Şehirde Eğlence ve Boş Zaman Shirine Hamadeh, The City’s Pleasures, Istanbul in the 18th Century, Excerpt Cengiz Kırlı: “Coffeehouses in Istanbul”
7) İmparatorlukta Batıulılaşma/Modernleşme Kızdırılmış Dultan ve de “Rum Fesadı” (1821) Şehirde Zor Zamanlar, Sosyal Gerginlik Philip Mansel, “Mahmud II” in Constantinople, city of the World’s Desire, chapter 10. Hakan Erdem, “Do Not Think of the Greeks as Agricultural Labourers’: Ottoman Responses to the Greek War of Independence,” in Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, pp. 67-84.
8) Yunan İsyanı Yılları Sonrası İstanbul Toplumu Reformların İlanı Tanzimat, 1839 Tanzimat, Gülhane Hatı Hümayunu Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2008, chapters 2, 3 & 4. Philip Mansel, Chapter 10, Mahmud II,” in Constantinople, city of the World’s Desire, chapter 10.
9) Avrupa Orduları İstanbul’da; Kırım Savaşı Belediye Reformu ve Emperyal Güç Gösterisi Murat Gül: Istanbul Between the Crimean War and First World War, in Emergence of Istanbul, chapter 2. Philip Mansel, “City of Marvels” in Constantinople, City of the World’s Desire, chapter 11.
10) Şehirde Sosyal ve Kültürel Hayat Tiyatrolar, Edebiyat Toplulukları Şehrin Ahalisi Philip Mansel, Constantinople, City of the World’s Desire, chapter 12. Aron Rodrigue, The Beginnings of Westernization and Community Reform Among Istanbul’s Jewry, 1854-1865.
11) Gezginlerin Gözünden İstanbul Lady Mary Wortley Montagu, The Turkish Embassy Letters (Longman) Ubicini, The Letters From Turkey Gerard Nerval, Voyage to the Orient. Excerpt
12) İlk Osmanlı Parlamentosu (1876) Zor Bir Yıl, Osmanlı Rus Savaşı, 1878 Şehirde İlk Defa Sosyal düzenin Bozulması, 1878 Sonrası Yıllar Philip Mansel, “Yıldız”, in Constantinople, City of the World’s Desire, Chapter 13. Florian Riedler, “Armenian Labor Migration to Istanbul” in The City on the Ottoman Empire, Migration and the Making of Urban Modernity, eds. U. Freitag, M. Fuhrmann, N. Lafi, F. Rriedler, New York: Soass, Routladge, 2011.
13) Yeni Bir Umut, İkinci Osmanlı Parlamentosu 1908 Genç Türk Devrimi Kutlamalar ve Hayal Kırıklığı Kosmopolit Şehirde Milliyetçilik Philip Mansel, “Young Turks” in Constantinople, City of the World’s Desire, chapter 14.
14) Birinci Dünya Savaşı Şehir İşgal Altında Lozan Antlaşması ve Zorunlu Nüfus Mübadelesi Türkiye Cumhuriyeti’nde İstanbul Philip Mansel, “The Death of a Capital” in Constantinople, city of the World’s Desire, chapter 15. John Freely, The Imperial City, the last Chapter
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Philip Mansel, Constantinople, The World’s Desire, chapters 1, 2, 10-15.
Halil İnalcık, “Policies of Mehmed II towards Greek Population of Istanbul and Byzantine Buildings of the City”.
Halil İnalcık, The Status of the Greek Patriarch Under the Ottomans
Gülru Necipoglu, The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire (Reaktion Books, London, and Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, 2010). Excerpt.
Gülru Necipoğlu, “The life of an Imperial Monument: Hagia Sophia after Byzantium,” in Hagia Sophia from the Age of Justinian to the Present, R. Mark, A. S. Çakmak (NY: Cambridge University Press, 1992): 195-225.
Madeline Zilfi, “The Kadızadelis: discordant Revivalism in the 17th Century Istanbul”, Journal of Near Eastern Studies, vol. 45, no. 4, 1986, 251-269.
Ekrem Işın, “Daily Life in Istanbul in Pre-Modern Period” in Daily Life in Istanbul.
Shirine Hamadeh, The City’s Pleasures, Istanbul in the 18th Century, Excerpt
Cengiz Kırlı: “Coffeehouses in Istanbul”
Hakan Erdem, “Do Not Think of the Greeks as Agricultural Labourers’: Ottoman Responses to the Greek War of Independence,” in Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, pp. 67-84.
Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2008, chapters 2, 3 & 4.

Diğer Kaynaklar: Murat Gül: Istanbul Between the Crimean War and First World War, in Emergence of Istanbul, chapter 2.
Aron Rodrigue, The Beginnings of Westernization and Community Reform Among Istanbul’s Jewry, 1854-1865.
Lady Mary Wortley Montagu, The Turkish Embassy Letters (Longman)
Ubicini, The Letters From Turkey
Gerard Nerval, Voyage to the Orient. Excerpt

Florian Riedler, “Armenian Labor Migration to Istanbul” in The City on the Ottoman Empire, Migration and the Making of Urban Modernity, eds. U. Freitag, M. Fuhrmann, N. Lafi, F. Rriedler, New York: Soass, Routladge, 2011.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 2 24
Sunum / Seminer 1 6 6
Ödevler 1 15 15
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.