GEP0203 Globalization and IstanbulBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0203 Küreselleşme ve İstanbul Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: none
Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilerin zihinlerde küreselleşmenin yükselişiyle birlikte İstanbul’da yaşanan dönüşümlerin neler olduğuna dair bir farkındalık yaratmaktadır. Sonunda, öğrenciler neoliberal şehirleşme pratiğinin İstanbul üzerinden nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlayacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Kapitalizmin ve şehirleşmenin kökenini tanımlamak, Michel Foucault’nun yönetim zihniyetini kavramını tanımak, küreselleşmenin anlamını ekonomik boyutu üzerinden tanımlayabilmek, küreselleşme süreci ile Istanbul’u bağlayabilmek, küreselleşmenin İstanbul üzerindeki etkilerini yorumlayabilmek, ekonomik küreselleşme ve İstanbul’da yaratılan tüketim kültürünü tartışabilmek, Türkiye’de neoliberal ekonomi politik pratiğinin doğuşunu özetlemek, İstanbul’daki kentsel dönüşümleri tanıyabilmek, küresel şehir fikrini İstanbul özelinden değerlendirmek.

Dersin İçeriği

• Küreselleşme
• Küreselleşmenin ekonomik boyutu
• Neoliberal küreselleşme
• Neoliberalism ve şehircilik
• İstanbul ve neoliberal Türkiye
• İstanbul’da şehir soylulaştırması
• İstanbul’da tüketim kültürü

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Küreselleşme Nedir? Eric Hobsbawm’ın okuma parçası.
3) Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm Ziya Öniş ve Fikret Şenses’in okuma parçası
4) İstanbul’da Günlük Hayat Film Gösterimi
5) İstanbullu Olmak ve Arabesk Kültür Ayşe Öncü’nün makalesi
6) Küreselleşme ve İstanbul Martin Stokes’un makalesi
7) Yeni Yaşam Stilleri Rıfat Bali’nin kitabı
8) Konuk konuşmacı Geoffrey Bowe’un sunumu
9) Şehir Soylulaştırması Çağlar Keyder’in makalesi
10) Şehir Soylulaştırması 2 Tarlabaşı’daki dönüşüm üzerine bir sunum
11) Küresel Tüketim Kültürü ve İstanbul’da Barınma Ayşe Öncü’nün Makalesi
12) Asmaslımescit ve Cihangir’in Dönüşümü Nihal Coşkun ve Selcen Yalçın’ın makalesi
13) Belgesel Gösterimi Ekümenepolis isimli belgesel
14) Genel Tekrar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hobsbawm, Eric. (2007) Globalisation, Democracy and Terrorism, London: Abacus. pp. 1-15

Öniş, Ziya & Fikret Şenses. (2009) “The New Phase of Neo-liberal Restructing in Turkey”, in Turkey and the Global Economy by Ziya Öniş & Fikret Şenses, New York: Routledge. pp. 1-10

Öncü, Ayşe. (1999) “Istanbulites and Others: The Cultural Cosmology of Being Middle Class in the Era of Globalism”, in Çağlar Keyder İstanbul: Between the Global and Local, USA: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 95-120

Stokes, Martin. (1999) “Sounding Out: The Culture Industries and Globalization of Istanbul”, in Çağlar Keyder İstanbul: Between the Global and Local, USA: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 121-140

Bali, Rıfat. (2009) From Tarz-ı Hayat to Life Style, İstanbul: İletişim, pp.134-174

Öncü, Ayşe. (1997) “The Myth of the ‘Ideal Home’: Travel Across Culture Border to Istanbul”, in Ayşe Öncü and Petra Weyland Space, Culture and Power: New Identities in Globalizing Cities, USA: Macmillan.

Coşkun, Nihal & Selcen Yalçın. (2007) “Gentrification In a Globalising World, Case Study: Istanbul”,
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Küçük Sınavlar 3 % 10
Ödev 2 % 5
Projeler 2 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 2 2 4
Proje 2 4 8
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5