GEP0124 Turkish TheatreBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0124 Türk Tiyatrosu Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Geleneksel Türk tiyatrosundan başlayarak günümüze kadar Türk tiyatrosunun tarihi ve belli başlı akımlarının incelenmesi. Tiyatro eserlerinin işledikleri konulara göre sınıflandırılması ve belli başlı tiyatro yazarlarımızın tanıtılması bu dersin amacınıoluşturmaktadır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci;

1- Türk Tiyatro Tarihini başlangıcından günümüze kadar temel özellikleriyle tanır,algılar, farklı tarihsel dönemleri karşılaştırır ve değerlendirir.

2- Türk tiyatro metinleri/oyunları üzerinden yeni bir edebi perspektif yaratarak, anlama,yorumlama ve değerlendirme yetisini geliştirir.

3- Türk kültürü, toplumsal yapısı ve Türk Tiyatrosu arasındaki ilişkiyi anlar ve analiz eder.

4- Türk tiyatro tarihini inceler, önemli Türk oyun yazarlarını,
yönetmenlerini ve aktörlerini tanır, tiyatromuza katkılarını
öğrenir, dönemlerine göre değerlendir.

5- Türk edebi metinlerini (tiyatro oyunlarını) inceleyerek, analiz
etme,sentezleme, yorumlama ve değerlendirmede eleştirsel düşünme-
yazma yeneteklerini geliştirir.

6- Çağdaş Türk Tiyatrosunu tanır, tanımlar, yorumlar, eleştirsel
Gözle bakar ve çağdaş dünya tiyatrosu örnekleriyle karşılaştırır,
Kıyaslar ve değerlendirir ve tartışır.

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Tiyatrosu oyunlarının incelenmesi, Batılı Anlamdaki Türk Tiyatrosunun değerlendirilmesi, Tanzimat ve İstibdat dönemleri, ve Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosundaki önemli gelişmeler ve Çağdaş Türk Tiyatrosu ile Tiyatromuza yön veren yazarlar, yönetmenler ve oyunların izlenip incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tiyatro Nedir? Tiyatronun Kaynağı ve Kökeni Dünyada tiyatro sanatının doğuşu, Tiyatronun tanımı ve temel öğeleri.
2) Anadolu Medeniyetlerinde Tiyatral Formlar Anadolu Medeniyetleri, Tanrılar, dini törenler, kutlamalar ve ayinler.
3) Osmanlı Dönemi ve Tiyatro Osmanlı dönemleri, saray kültürü , Osmanlı’da Sanat.
4) Geleneksek Türk Tiyatrosu’na Genel Bakış Meddah, Karagöz ve Ortaoyunu
5) Meddah ve Gölge Oyunu – Günümüzde Karagöz ve Meddah Osmanlı seyir alanları, Geleneksel Türk tiyatrosu terimleri, Karagöz tekniği ve karakterleri, Stand-up, Ferhan Şensoy, Münir Özkul
6) Ortaoyunu – Tuluat Tiyatrosu Kavuklu-Pişekar oyunları, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Fotoğraçı, İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur..
7) Köy Seyirlik oyunları, Hokkabaz, Cambaz, Köçek, ve Yöresel Oyunlar ve Kültürümüz. Bölge bölge yöresel Oyunlar.
8) Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu Batı’nın Etkisi, Gedikpaşa Tiyatrosu, Sadrazam Ali, Güllü Agop, Gedikpaşa tiyatrosu ve Şinasi / Şair evlenmesi, Namık Kemal
9) Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 1 (1923-1960) Muhsin Ertuğrul, Devlet Tiyatroları, Halk evleri, Darülbedayi.
10) Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 2 (1960 -1980) Dormen , Kent, Dostlar ve Ankara Sanat Tiyatroları,ve Dönemin önemli yazarları
11) Türk Tiyatrosu’nda Çağdaş Yaklaşımlar (80’lerden Günümüze) Murathan Mungan, Yiğit Sertdemir, Dot, Krek, Kumbaracı, etc..
12) Modern Türk Tiyatrosu ve Çağdaş Yazarlar/Oyunlar
13) Oyun İzleme ve Değerlendirme Ders Döneminde seçilecek bir oyuna gidilecektir.
14) Çağdaş Türk ve Batı Tiyatrosu Karşılaştırmalı Analizi
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Türk Tiyatorsunun Evreleri / Metin And
Osmanlı Tiyatrosu / Metin And
Geleneksek Türk Tiyatrosu / Metin And
Tanzimat dönemi Tiyatro / Metin And
Başlangıçtan günümüze Tük Tiyatro Tarihi / Metin And

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Arazi Çalışması 3 % 5
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 4 12
Ödevler 3 3 9
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.