GEP0122 Shakespeare and Contemporary PerformanceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0122 Shakespeare ve Çağdaş Yorumları Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Shakespeare’in belli eserlerini inceleyerek bu eserlerin geçmişten günümüze nasıl yorumlanıp sahnelendiğini anlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Edebi bir metni analiz edebilmek.
2- Shakespeare’in eserlerini, kendi döneminin sosyo-kültürel ve politik ortamına göre değerlendirmek.
3- Shakespeare’in oyunlarının sahneye nasıl uyarlayabileceğine dair bakış açısı kazanmak.
4- İzlenen Shakespeare oyunlarının sahneye nasıl uyarlandığını tartışıp bunu eleştirel bir şekilde ifade edebilmek.
5- Oyunlar/Metinler arası paralellikleri saptayıp eserleri dönemin sanat akımlarıyla bağdaştırabilmek.

Dersin İçeriği

Shakespeare’in oyunlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse genel giriş Rönesans, reform gibi kavramlar...
2) 16. yüzyıl - İngiltere Tudor’lar, Kraliçe Elizabeth
3) Shakespeare’in hayatı ve eserlerine genel bir bakış
4) Shakespeare’in tragedyaları. Önemli tiradlar incenecektir.
5) Hamlet - Hamlet’in deliliği, siyaset ve ahlak Okuma - Hamlet
6) Hamlet Filmler’den kesitler Laurence Olivier’in 1948 versiyonu Kenneth Branagh’nın 1997
7) Shakespere’in soneleri Çeviri 130. ve 18. soneler
8) Tekrar
9) İzlenen oyunlardan birinden gelecek konuk konuşmacı
10) Shakespeare'in tragedyalarından biri (her dönem farklılık gösterebilir: Macbeth,Othello ya da Venedik Taciri) Okuma
11) Seçilmiş olan tragedyaya devam.
12) Shakespeare’in komedileri Görünenler ile gerçekler Bir Yaz Gecesi Rüyası Okuma - Bir Yaz Gecesi Rüyası
13) Bir Yaz Gecesi Rüyası devam...
14) Shakespeare’in soytarıları: Soytarıların bilgeliği
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Shakespeare'in seçilen 3 oyunu
Shakespeare yazar ve eserleri - Stanley Wells
Shakespeare in Production: Whose History? H.R. Coursen
The Shakespearean Stage 1574-1642 – Andrew Gurr
Articles – depending on the plays being discussed that semester
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 2 10
Ödevler 2 10
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 15
Toplam İş Yükü 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.