EUR4352 Intellectual Property RightsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EUR4352 Fikri Mülkiyet Hakları Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı:

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) fikri mülkiyet hakkı kavramı Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
2) uluslararası anlaşmalar ve düzenlemeler Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
3) patent hukuku ve faydalı model Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
4) marka hukuku Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
5) endüstriyel tasarım hukuku Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
6) coğrafi tanımlar Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
7) ilgili haklar Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
8) telif hakkı Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
9) telif hakkı ve internet Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
10) fikri mülkiyet hakları ve serbest dolaşım kuralları Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
11) fikri mülkiyet hakları ve rekabet politikası Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
12) hakların tüketilmesi Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
13) fikri mülkiyet hakları ve örnek konular Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
14) fikri mülkiyet hakları ve örnek konular Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
15) tekrar Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.
16) final sınavı Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Required Reading:
Trevor Cook (2010) EU Intellectual Property Law. (ISBN: 9781904501527)

Recommended Readings:
Lionel Bently & Brad Shermnan (2004) Intellectual Property Law (ISBN 04
0199264309)
David I. Bainbridge (1999) Intellectual Property (ISBN: 0273604228)
Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 4 60
Sunum / Seminer 1 32 32
Küçük Sınavlar 3 6 18
Final 1 36 36
Toplam İş Yükü 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.