EUR4442 Regional Policy and Rural DevelopmentBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EUR4442 Bölgesel Politika ve Kırsal Kalkınma Güz 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, AB ülkelerindeki bölgesel politika ve bölgesel kalkınma hakkında teorik altyapı sunmak, tema ve kuralları kavratmak amacını taşır. Bu derste öğrenciler AB fikrine, bölgesel politikalarına ve evrimine, kurumlarına, mekanizmalarına ve finansmanına vakıf olacaktır. Dersin önemli bir kısmı seçili ülkelerde bölgesel kalkınmaya dair güncel meseleler ve önceliklere dayalıdır. Vaka analizleri üzerine yapılandırılan ders, başarı hikayelerine odaklanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. AB bölgesel politikasını, temellerini ve kurallarını kavrar;
2. Bölgesel politika araçları hakkında bilgi edinir;
3. Bölgesel kalkınmanın faktörlerini tespit edebilir;
4. Seçili ülkeleri bölgesel politika özelinde karşılaştırma becerilerine sahiptir;
5. Entegrasyon teorilerini AB ampirik çalışmalarına uygulayabilir.

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği’nde bölgelerin ve bölgeselleşmenin evrimi; bölgesel kalkınmanın temelleri; AB Bölgesel Politika enstrümanları ve Türkiye’nin bu politikaya yönelik adaptasyon çabaları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Evrimi
3) AB kurumları ve AB bütçesinin yönetimi
4) AB bölgesel politikası: Genel Bakış
5) Ortak Tarım Politikası ve kırsal kalkınma paradigmasının ortaya çıkışı
6) Kırsal kalkınma paradigmasının ve NUTS metodolojisinin ortaya çıkışı
7) AB Bölgesel Politikasının Uygulanması: Fon türleri
8) Zihin Haritası Sunumları
9) Ara Sınav
10) Ekonomik Krizin Avrupa Bölgelerine Etkisi ve Gelecekteki Zorluklar
11) Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genişleme ve Bölgesel Kalkınma
12) Vaka Çalışmaları: Mezzogiorno (İtalya) ve Katalonya (İspanya)
13) Öğrenci Sunumları (Pecha Kucha)
14) Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
The related articles or book chapters related with the topic of that week are mentioned in the weekly programme.


----

Haftalık okumalar ItsLearning’e yüklenecektir. Ders izlencesinde yer alan tüm kaynaklara BAU Kütüphanesi’nden de erişilebilir.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 109
Sunum / Seminer 2 20
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 172

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.