EUR4351 European Union Competition Policy and State AidsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EUR4351 Avrupa Birliği'nin Rekabet Politikası ve Devlet Yardımları Güz 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SEMİHA ÖZGÜR ÜNAL ERİŞ
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere, en önemli Topluluk politikalarından biri olan AB rekabet politikasının temellerini tanıtır. Bu sadece Adalet Divanı nezdinde davaların çok büyük bir oranına sahip olmasından dolayı önemli değil, aynı zamanda ekonomik, finansal ve entelektüel çıkarları içerdiği için de önemlidir. Ders, politikanın teorik arka planının yanı sıra yasal dayanaklarından oluşacaktır. İlk olarak, mükemmel rekabet ve uygulanabilir rekabet gibi kavramlar, rekabet politikasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklaması ile birlikte tanıtılacaktır. Ardından, rekabetin düzenlenmesine ilişkin AB Antlaşmasının 101. ve 102. Maddeleri derinlemesine incelenecektir. Devlet yardımları olan bu dersin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Serbest piyasa ekonomisinin dinamiklerini ve bunların AB'nin rekabet politikası ile ilişkilerini açıklar;
2. AB rekabet politikasının temel içtihat hukukunu, ilgili Antlaşma Maddeleri çerçevesinde analiz eder;
3. AB'nin rekabet politikasına ilişkin içtihat maddelerini vaka analizleri çerçevesinde ve AB'nin ekonomik bütünleşme sürecinde değerlendirir;
4. Normatif rekabet teorisini, fikri mülkiyet hakları gibi AB'nin diğer ilgili politikalarıyla karşılaştırmalı olarak tanımlar;
5. Bu politikanın AB içindeki ve AB dışındaki dış ticaret boyutunu değerlendirir;
6. AB bünyesindeki devlet yardımı prosedürlerinin işleyişini açıklar.

Dersin İçeriği

Rekabet kavramı; AB rekabet politikasının nedeni ve niteliği; 101. Madde “Karteller ve Kısıtlayıcı Uygulamalar” - Maddenin kapsamı ve niteliği; Yasaklamanın Niteliği; Madde 101 (3) Muafiyet; Blok Muafiyetleri; Madde 102 “Hakim Durumun Kötüye Kullanımı” kapsamı ve Maddenin niteliği; İlgili Pazarın Belirlenmesi; Baskınlığı Değerlendirme; Kötüye Kullanımı Değerlendirme; Devlet Yardımları; Devlet yardımları alanındaki vaka örnekleri; AB Rekabet Hukuku ve Devlet yardımları çeşitli konular.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Rekabet kavramı Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
2) AB rekabet politikasının nedeni ve niteliği Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
3) 101. Madde “Karteller ve Kısıtlayıcı Uygulamalar” - Maddenin kapsamı ve niteliği Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
4) Yasaklamanın Niteliği Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
5) Madde 101 (3) Muafiyet Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
6) Blok Muafiyetleri Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
7) Madde 102 “Hakim Durumun Kötüye Kullanımı” kapsamı ve Maddenin niteliği Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
8) İlgili Pazarın Belirlenmesi Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
9) Baskınlığı Değerlendirme Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
10) Kötüye Kullanımı Değerlendirme Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
11) Devlet Yardımları Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
12) Devlet yardımları alanındaki vaka örnekleri Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
13) Öğrenci Sunumları
14) AB Rekabet Hukuku ve Devlet yardımları çeşitli konular Required Reading: D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884) Recommended Readings: Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508) Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153) Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Required Reading:
D.G. Goyder, “EC Competition Law”, Oxford University Press, 4th ed., 2003 (ISBN: 0199257884)

Recommended Readings:
Richard Whish, “Competition Law”, Butterworths, 4th ed., 2001 ( ISBN: 9780406959508)
Renato Nazzini, “The Foundations of European Union Competition Law” Oxford University Press, 2011 (ISBN: 9780199226153)
Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 129
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.