EUR3322 Single Market and the Four FreedomsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EUR3322 Tek Pazar ve Dört Özgürlük Güz 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SELCEN ÖNER
Doç. Dr. SEMİHA ÖZGÜR ÜNAL ERİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Tek Pazarın ve Dört Özgürlüklerin seyrini ve AB Tek Pazarının çalışmalarını tanıtacaktır. Öncelikle tek pazarın teorik ve tarihi arka planı verilecektir. Ders karşılaştırmalı üstünlük teorisi ile serbest ticaretin önemine dikkat çekecek, daha sonra entegrasyonun farklı aşamalarına odaklanacak ve Serbest Ticaret Bölgesi'nden Tek Pazar entegrasyonuna kadar tüm aşamalar ele alınacaktır. Ardından, malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının temel ilkeleri, yasal temeller ve içtihat kanunu ile analiz edilecektir. Bu ders, AB'nin DTÖ ile olan ilişkisine özel referans vererek, dış ticaret ilişkilerinin yanı sıra AB'nin iç çalışmalarına da odaklanacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. AB Tek Pazarı’nın kuruluşunu kavrar;
2. Farklı bölgeselleşme biçimlerini ve bölgesel entegrasyon modellerini açıklar;
3. Serbest ticaret bölgesl, gümrük birliği ve ortak pazar kavramlarını ayırt eder;
4. AB-Türkiye ilişkilerini ekonomik perspektiften yorumlar;
5. Aktif sorgulama ve eleştirel düşünceye yönelik beceriler geliştirir.

Dersin İçeriği

DTÖ, MERCOSUR, ASEAN, APEC, NAFTA, Afrika Birliği, G8, G20, IMF, Avrupa Merkez Bankası, Dünya Bankası, UNDP, AB-DTÖ İlişkileri, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı, OECD, IMF, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, PISA Küresel Eğitim Araştırması ve Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu, Brexit.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş ve ders izlencesinin tanıtımı
2) Kavramsal Analiz Best, Edward and Christiansen “Regionalism in International Affairs” in John Baylis, et al. (eds.), The Globalization of World Politics, New York: Oxford University Press, 2011. (pp.428-442)
3) Bölgesel Entegrasyon Çeşitleri Francesco Duina, “Varieties of Regional Integration: The EU, NAFTA and MERCOSUR”
4) AB Tek Pazarı’nın Kuruluşu Bache, Ian; Stephen George and Simon Bulmer, Politics in the EU, pp.384-401
5) AB Tek Pazarı + Sunumlar Begg, I. and El-Agraa, “The Economics of the Single Market”, in A. El-Agraa (ed.), The European Union: Economics and Policies, Prentice Hall Pub., 2004.
6) AB Ekonomik ve Para Birliği + Sunumlar Bache, Ian; Stephen George and Simon Bulmer, Politics in the EU, pp.402-421.
7) Malların Serbest Dolaşımı + Sunumlar Free Movement of Goods, European Commission, 2013.
8) Ara Sınav
9) AB’de Serbest Dolaşım ve Zorluklar + Sunumlar Philippe Delivet, “The Free Movement of People in the EU: Principle, Stakes and Challenges”, Robert Schuman Foundation, No.312, 13 May 2014.
10) AB-TR Gümrük Birliği Revizyonu + Sunumlar Kemal Kirişçi and Sinan Ekim, “Why and EU-Turkey Customs Union Upgrade is Good for Turkey?”, German Marshall Fund of USA, May 2015.
11) TTIP Anlaşması ve Türkiye + Sunumlar Kemal Kirişçi, “TTIP and Turkey: The Geopolitical Dimension”, 2014. Ebru Turhan and Erdal Yalçın, Hürriyet Daily News, 2015, https://www.hurriyetdailynews.com/modernizing-turkey-eu-customs-union-a-must-87044
12) AB-ASEAN Karşılaştırması Wunderlich, Jens-Uwe, “The EU an Actor Sui Generis? A Comparison of EU and ASEAN Actorness”, Journal of Common Market Studies, Vol.50, No.4, 2012.
13) BREXIT UN Sustainable Development Goals Report 2016.
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.

The related articles or book chapters related with the topic of that week are mentioned in the weekly programme.

----

Haftalık okumalar ItsLearning’e yüklenecektir. Ders izlencesinde yer alan tüm kaynaklara BAU Kütüphanesi’nden de erişilebilir.
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 10
Sunum 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 109
Ödevler 2 20
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 172

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.