EUR3211 Justice Freedom and Security in European Union IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EUR3211 Avrupa Birliği'nde Adalet, Özgürlük ve Güvenlik I Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SELCEN ÖNER
Doç. Dr. SEMİHA ÖZGÜR ÜNAL ERİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: AB'nin adalet, özgürlük ve güvenlik politikasının tarihi arka planını analiz etmek, Lizbon Antlaşması ile yapılan son değişiklikleri, kurumsal çerçeveyi, Schengen kurallarını, AB'nin vize, göç ve iltica politikalarını incelemek. Türkiye-AB ilişkilerinde özellikle göç krizi sonrası artan göç alanında işbirliğinin, özellikle vize serbestisi, mülteci anlaşması, değerlendirilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. AB'nin adalet, özgürlük ve güvenlik politikasının tarihi arka planı ve kurumsal çerçevesini değerlendirebilir,
2. AB'nin dış sınırlarının kontrolünü ve Schengen düzenlemelerini değerlendirebilir,
3. AB'de yasal göç ve düzensiz göçü analiz edebilir,
4. Türkiye ile AB arasında düzensiz göç, sınır kontrolleri alanında işbirliğini tartışabilir,
5. AB'nin iltica politikasını analiz edebilir.

Dersin İçeriği

Bu derste AB'nin adalet, özgürlük ve güvenlik politikasının tarihi arka planı, vize, Schengen kuralları, iltica politikası ve yasal göç incelenmektedir. Ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin özellikle göç krizi sonrasında artan göç politikasında işbirliği boyutu da analiz edilmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş. Ders programının öğrencilerle birlikte incelenmesi
2) AB'nin Adalet Özgürlük ve Güvenlik Politikasının tarihi arka planı ve kurumsal çerçevesi. Öğrencilerle birlikte tartışarak her öğrenci için sunum konularının belirlenmesi. Bache, Ian; Stephen George, Simon Bulmer, Politics in the European Union, Oxford University Press, 2011.pp.466-487. UNHCR refugee statistics *http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html *How the Schengen Area was Created https://www.youtube.com/watch?v=hPNLgZ8RMYI *History of the Schengen Area https://www.youtube.com/watch?v=xffvPWmoWsQ *Schengen Treaty historical background-EPP group https://www.youtube.com/watch?v=4UXjsajT_EU     
3) AB'nin Adalet Özgürlük ve Güvenlik Politikası'nın gelişim süreci, kurumsal çerçevesi. Öğrencilerle birlikte tartışarak her öğrenci için sunum konularının belirlenmesi Bache, Ian; Stephen George, Simon Bulmer, Politics in the European Union, Oxford University Press, 2011, pp.466-487. *World migration IOM https://www.youtube.com/watch?v=dVvsKx7R73M
4) Yasal Göç ve AB’nin Mülteci Politikası “Migration and Asylum”, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. *EURODAC https://www.youtube.com/watch?v=1drxATimqGw *Migration from Libya to EU https://www.youtube.com/watch?v=92iEL6k5E6o
5) Yasal Göç ve AB’nin Mülteci Politikası Erika Feller, “Asylum, Migration and Refugee Protection: Realities, Myths and the Promise of Things to Come”, 2006. *EUROPOL https://www.youtube.com/watch?v=Xzh-hDyY1uA *Frontex https://www.youtube.com/watch?v=ju0rI-yevP4
6) Schengen Düzenlemeleri Elspeth Guild, et.al., “What is Happening to Schengen Borders?”, CEPS Paper in Liberty and Security in Europe, No. 86, December 2015. * Schengen Information System II https://www.youtube.com/watch?v=h6Hhy_enZmU *Schengen Information System II https://www.youtube.com/watch?v=9pv4STLFiI8
7) AB'de vize sorunları. Steve Peers, EU Justice and Home Affairs Law, Oxford Unv. Press, 2011.
8) Ara Sınav Above readings in the previous weeks
9) Türkiye’de Göç ve İltica Politikaları İçduygu, Ahmet, “Europe, Turkey and International Migration: An Uneasy Negotiation”, http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/MWG/201011/01-26-Icduygu.pdf, 2011.
10) AB ve Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi Seçil Paçacı Elitok, “ A Step Backward for Turkey?: The Readmission Agreement and the Hope of Visa Free Europe”, IPC Mercator Policy Brief, December 2015.     
11) AB ve Mülteci Krizi Sergio Carrera, et.al., “EU’s Response to the Refugee Crisis”, CEPS Essay, No.20/ 16 December 2015. *Europe`s migrant crisis Wall Street Journal https://www.youtube.com/watch?v=12FT7cOLaZ4 * Europe`s Migrant Crisis-Five Years on-Deutsche Welle https://www.youtube.com/watch?v=CKjE6hKaLsI *Refugees in Europe- The Guardian https://www.youtube.com/watch?v=0ooecJWPcAY *Dublin Regulation https://www.youtube.com/watch?v=uQqmRkhuMWU *EU`s new Migration Pact https://www.youtube.com/watch?v=DBeVdy7bU-M
12) Türkiye-AB Göç Alanında İşbirliği Benvenuti, Bianca, “The Migration Paradox and EU-Turkey Relations”, IAI Working Papers, 2017. *EU-Turkey refugee deal https://www.youtube.com/watch?v=TE3XgedX-hs https://www.youtube.com/watch?v=0U2bAFzATN0
13) Göç Krizi ve Türkiye-AB İlişkileri Öner, S., “Turkey as a Strategic Partner of the EU during the Refugee Crisis: The Challenges and Prospects”, Timofey Agarin and Nevena Nancheva (Eds.), A European Crisis: Perspectives on Refugees, Solidarity and Europe, Stuttgart: ibidem-Verlag Pub., 2018. Öner, Selcen, “The Influence of the Economic Crisis and Refugee Crisis on EU Politics: The Challenges and Prospects for Turkey-EU Relations”, Marmara Journal of European Studies, Vol. 24, No. 2, 2016.
14) Öğrenci sunumları ve dersin genel değerlendirilmesi.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
The articles or book chapters related with the topics of each week are mentioned in the weekly programme.

----

Haftalık ders okumaları ItsLearning’e yüklenir. Ders izlencesinde yer alan tüm kitap bölümleri ve makalelere BAU Kütüphanesi’nden de erişilebilir.
Her hafta için ilgili kaynak programda belirtilmiştir.

Diğer Kaynaklar: Youtube videos on related subjects:
*World migration IOM
https://www.youtube.com/watch?v=dVvsKx7R73M
* Schengen Information System II
https://www.youtube.com/watch?v=h6Hhy_enZmU
*Schengen Information System II
https://www.youtube.com/watch?v=9pv4STLFiI8
*EUROPOL
https://www.youtube.com/watch?v=Xzh-hDyY1uA
*Frontex
https://www.youtube.com/watch?v=ju0rI-yevP4
*Europe`s migrant crisis Wall Street Journal
https://www.youtube.com/watch?v=12FT7cOLaZ4
* Europe`s Migrant Crisis-Five Years on-Deutsche Welle
https://www.youtube.com/watch?v=CKjE6hKaLsI
*Refugees in Europe- The Guardian
https://www.youtube.com/watch?v=0ooecJWPcAY
*Dublin Regulation
https://www.youtube.com/watch?v=uQqmRkhuMWU
*EURODAC
https://www.youtube.com/watch?v=1drxATimqGw
*Migration from Libya to EU
https://www.youtube.com/watch?v=92iEL6k5E6o
*EU-Turkey refugee deal
https://www.youtube.com/watch?v=TE3XgedX-hs
https://www.youtube.com/watch?v=0U2bAFzATN0
*EU`s new Migration Pact
https://www.youtube.com/watch?v=DBeVdy7bU-M

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 15
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 95
Sunum / Seminer 1 8
Ara Sınavlar 1 1.5
Final 1 1.5
Toplam İş Yükü 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.