EUR3411 Turkey European Union RelationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EUR3411 Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL ALPER ECEVİT
Doç. Dr. SELCEN ÖNER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi arka planı, Ankara Anlaşması, Gümrük Birliği, Lüksemburg Zirvesi, Türkiye’nin aday ülke ilan edildiği 1999 Helsinki Zirvesi gibi önemli dönüm noktaları, bu süreçte etkili olan iç ve dış faktörlerin değerlendirilmesidir. Türkiye’nin 1999’da aday ülke ilan edilmesi sonrası Türkiye’nin Avrupalılaşma süreci, sonrasında Türkiye AB ilişkilerinde yaşanan zorluklar, Türkiye’de reform sürecinde ve demokraside gerilemenin nedenleri ve Türkiye-AB ilişkilerindeki dönüşüm süreci analiz edilecektir. Ayrıca Avrupa kimliğiyle ilgili tartışmalar, Avrupa’da popülizm ve radikal sağın yükselişinin Türkiye-AB ilişkilerine etkisi değerlendirilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi arka planını değerlendirebilir,
2. Türkiye’nin AB üyelik sürecinde karşılaştığı zorlukları tartışabilir,
3. Kopenhag kriterlerini ve Türkiye’nin Avrupalılaşma sürecini analiz edebilir,
4. Son yıllarda Türkiye’deki demokratik gerileme ve son yıllarda Türkiye-AB ilişkilerindeki dönüşümü analiz edebilir,
5. Türkiye-AB ilişkilerinde Avrupa kimliği tartışmaları, Avrupa’daki popülizm ve radikal sağın yükselişinin Türkiye-AB ilişkilerine etkisini tartışabilir.

Dersin İçeriği

Bu derste Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi arka planı, önemli dönüm noktaları, Türkiye-AB ilişkilerine etki eden iç ve Kıbrıs sorunu gibi dış faktörler analiz edilir. Türkiye’nin Avrupalılaşma süreci ve sonrasında yaşanan demokratik gerileme süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinde özellikle göç krizi sonrası yaşanan dönüşüm değerlendirilir. Türkiye’nin Avrupalılığı tartışmaları, popülizm ve radikal sağın Avrupa’da yükselişinin Türkiye-AB ilişkilerine yansıması tartışılır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş ve ders programının öğrencilerle birlikte incelenmesi.
2) Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi Arka Planı: Ankara Anlaşması Faucompret, Eric and Jozef Konings, Turkish Accession to the EU, Routledge Pub., 2008. pp.20-25, 25-29. Öniş, Ziya, “An Awkward Partnership: Turkey’s Relations with the EU in Comparative Historical Perspective”, Journal of European Integration History, Vol.7, No.1, 2001. *https://www.youtube.com/watch?v=XgnXwrsMBUs History of EU *History of EU https://www.youtube.com/watch?v=4VCYHTGjr-U * How does the EU work? https://www.youtube.com/watch?v=9eufLQ3sew0
3) Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi Arka Planı Atila Eralp, “The Role of Temporality and Interaction in the Turkey-EU Relationship”, New Perspectives on Turkey, No.40, 2009.
4) 1987’de AT’ye Üyelik Başvurusu Faucompret, Eric and Jozef Konings, Turkish Accession to the EU, Routledge Pub., 2008. pp.29-31., pp.35-39, pp.151-170. Müftüler-Baç, Meltem, “The Never Ending Story: Turkey and the EU, Middle Eastern Studies, Vol. 34, No.4, 1998.
5) Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği ve 1999 Helsinki Zirvesi Müftüler-Baç, Meltem & Lauren McLaren, “Enlargement Preferences and Policy Making in the EU: Impacts on Turkey”, European Integration , Vol. 25, 2003.
6) Türkiye-AB Müzakere Süreci Öniş, Ziya, “Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the Post-Helsinki Era”, Turkish Studies, Vol.4, 2003. Müftüler Baç, M., “Turkey’s Accession Negotiations with the EU: The Long Path Ahead”, in Müftüler-Baç, Meltem and Yannis A. Stivachtis, Turkey-EU Relations, Plymouth: Lexington Pub., 2008. pp.115-131. Güney, Aylin, “Turkey and the ‘New Europe’: Challenges and Opportunities during the Accession Negotiations”, in Müftüler-Baç, Meltem and Yannis A. Stivachtis, Turkey-EU Relations, Plymouth: Lexington Pub., 2008.     
7) Ara Sınav
8) Türkiye’nin Avrupalılaşma Süreci Diez, Thomas, et.al., “Turkey, Europeanization and Civil Society, South European Society and Politics, Vol. 10, No.1, April 2005. Tocci, Nathalie, “Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform?”, South European Society and Politics, Vol.10, No.1, April 2005. Öner, Selcen, “Europeanisation of Civil Society in Turkey during the Accession Process to the European Union” in Çiğdem Nas and Yonca Özer (eds.), Turkey and the European Union:Processes of Europeanisation, Surrey England: Ashgate Pub., 2012.    
9) Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu Sözen, Ahmet, “The Cyprus Question in Turkey-EU Relations”, in Lucie Tunkrova and Pavel Saradin, The Politics of EU Accession: Turkish Challenges and Central European Experiences, London: Routledge Pub., 2010.
10) Almanya’nın Türkiye-AB İlişkilerindeki Rolü Öner, S., “Influential Internal and External Factors in German Policy Towards Turkey’s EU Membership: More than ‘Privileged Partnership” less than Full Membership?”, Eastern Journal of European Studies, Vol.5. Issue 2, December 2014     * Euronews Turkey-EU Relations https://www.youtube.com/watch?v=__0VVaDT_hk *EU-Turkey Association Council Highlights March 2019 https://www.youtube.com/watch?v=m0rl_7fX6HE
11) Türkiye’de Reform Süreci ve Demokraside Gerileme Süreci Münevver Cebeci, “De-Europeanisation or Counter-Conduct? Turkey’s Democratisation and the EU”, in Alper Kaliber and Senem Aydın Düzgit , Is Turkey de-Europeanising?: Encounters with Europe in a Candidate Country, Palgrave Pub., 2017. Beken Saatçioğlu, “De-Europeanisation in Turkey: The Case of the Rule of Law “in Alper Kaliber and Senem Aydın Düzgit , Is Turkey de-Europeanising?: Encounters with Europe in a Candidate Country, Palgrave Pub., 2017. Gözde Yılmaz, “Europeanisation or De-Europeanisation? Media Freedom in Turkey (1999–2015)” in Alper Kaliber and Senem Aydın Düzgit , Is Turkey de-Europeanising?: Encounters with Europe in a Candidate Country, Palgrave Pub., 2017.
12) Türkiye ve Avrupa Kimliği Öner, S. “An Analysis of European Identity within the Framework of the EU: The Case of Turkey’s Membership”. In Christian Johannes Henrich and Wolfgang Gieler (eds.), Türkisches Europa-Europaische Türkei. Türken in Europa, turkisch-europaische Identitaten und turkische Politikbereiche vor dem Hintergrund der Beitrittsverhandlungen mit der Europaischen Union. Bonn: Scientia Bonnensis Pub., 2008. *Commission President speech on Turkey-EU Relations October 2020 https://www.youtube.com/watch?v=oVwWc7Xh7DI
13) Avrupa’da Popülizm ve Radikal Sağın Yükselişinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi Öner, S. and M. G. Özerim, “What Makes Turkey and Turkish Immigrants a Cultural Polarization Issue in Europe?: Evidences from the European Populist Politics”, in C. Norocel et al. (Eds.), Hope and Nostalgia at the Intersection between Culture and Welfare, New York: Springer, 2020.
14) Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenci sunumları.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
Ebru Turhan (Der.), EU-Turkey Relations: Theories, Institutions and Policies, Palgrave Pub. , 2021.
Diğer Kaynaklar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
Ebru Turhan (Der.), EU-Turkey Relations: Theories, Institutions and Policies, Palgrave Pub. , 2021.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 15
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 107.5
Sunum / Seminer 1 0.5
Ara Sınavlar 1 1.5
Final 1 1.5
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.