PSY4052 Cross-Cultural PsychologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
PSY4052 Kültürlerarası Psikoloji Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ARZU KARAKULAK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ARZU KARAKULAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Dersin amacı psikolojinin farklı alanlarını (sosyal, örgütsel, gelişimsel, deneysel) kültürler arası bir perspektiften açmak ve, kültür ve kültürün davranışa etkileri hakkında akademik ve kişisel bir anlayış geliştirmek için teoriyle uygulamayı karıştırarak, kültür ve kültürel şekillerin psikolojik bakış açısıyla analiz edilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Kültürel ve kültürler arası psikolojiyi tanımlamak.
2. Kültüre özgü bilgiyi ve psikolojik süreçleri tanımak, ve kültürel çeşitlilik konusunu tartışmak.
3. Kültürler arası araştırmanın yöntemlerini adlandırmak.
4.Kültürel açıdan psikolojinin temel bakış açılarının (bilişsel, gelişimsel, klinik, sosyal, davranışsal, ve biyolojik) ayrımını yapmak.
5. Rapor yazma ve raporu sunum olarak hazırlamak

Dersin İçeriği

Bu derste ele alınacak belli başlı konular,kültürler arası psikolojiyi anlamak,kültürler arası psikolojinin yöntemleri,kültürler arası psikolojide eleştirel düşünme,biliş: duyu, algı ve bilinç durumları,zeka,duygu ve motivasyon,insan gelişimi ve sosyalleşme,psikolojik bozukluklar,sosyal algı ve sosyal biliş,sosyal etkileşim,uygulamalı kültürler arası psikoloji: öne çıkan noktalar olacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kültürler Arası Psikolojiyi Anlamak
2) Kültürler Arası Psikolojinin Yöntemleri
3) Kültürler Arası Psikolojide Eleştirel Düşünme
4) Biliş: Duyu, Algı ve Bilinç Durumları
5) Zeka
6) Duygu ve Motivasyon
7) Konu tekrarı
8) İnsan Gelişimi ve Sosyalleşme
9) Psikolojik Bozukluklar
10) Sosyal Algı ve Sosyal Biliş
11) Sosyal Etkileşim
12) Uygulamalı Kültürler Arası Psikoloji: Öne Çıkan Noktalar
13) Konu tekrarı
14) Sunumlar ve Dersin Gözden Geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Shiraev, E. & David, L. A. (2010). Cross-cultural Psychology, 4th Edition. Boston: Pearson Education.
Diğer Kaynaklar: "."

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 5
Projeler 3 % 45
Ara Sınavlar 2 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 7 7
Proje 3 3 9
Ara Sınavlar 2 27 54
Toplam İş Yükü 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.