SOC4057 Visual SociologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC4057 Görsel Sosyoloji Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: -Görsel medya araçlarının nicel araştırma yöntemleri için kullanılması
- Görsel medyayı analiz etmek için eleştirel bur bakış açısı geliştirmek
- Araştırma amacıyla fotoğraf ve kısa film çekerek kullanmak
- Görsel medyanın üretim, dağıtım ve yorumunda sosyokültürel koşulların ne derece etkili olduğunu analiz etmek
-Araştırma yöntem becerilerini geliştirmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersle beraber öğrenciler,
1)Araştırma yöntemleri için görsel materyalleri üretir/kullanır
2)Kısa belgesel film ve fotoğraf çekebilir
3)Toplumsal oluşumları anlamak için fotoğraf ve filmi aktif bir şekilde kullanabilir
4)Toplumsal oluşumları görsel medya üzerinden gözlemleyip analiz etmek

Dersin İçeriği

Görsel Sosyoloji, sosyolojik araştırma için görsel medya için gerekli kullanma ve anlama becerilerini geilştirmeyi hedefler.
Bu derste öğrenciler görsel metodları kullanarak nicel sosyolojik araştırma yöntemlerini geliştirdikleri gibi farklı formlarda görsel çalışmaları da analiz edebilirler. Toplumsal sorunları ve toplumun dinamiklerini görselleştirip yorumlayıp temsil edebilecek araçları tanıtır. Bu bağlamda, görsel medyanın kullanımı ile ilgili temel teorileri gözden geçirdikten sonra öğrenciler, öğrenciler fotoğraf ve kısa belgesel çekimi ile web sayfası ve blog tasarlamaya odaklanırlar. Görsel sosyoloji dersinin projeleri yazılı ve görsel çalışmalarını birleştirdikleri konular üzerinedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş Temel Kavramlar “Visual Sociology, Documentary Photography, and Photojournalism” Telling About Society, H.S. Becker, pp. 186-203.
2) Görsel Veri & Görsel Teori “Visible materials, visualised theory and images of social research” Visual Studies (2006) Vol. 21, No.1, Jon Wagner, pp. 55-69 “The Status of Image-based Research” Jon Prosser, Image – based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers pp.97-112. “Visual Sociology Reframed: An Analytical Synthesis and Discussion of Visual Methods in Social and Cultural Research”, Sociological Methods & Research (2010) 38(4) Luc Pauwels, pp. 545-581.
3) Görsel Araştırmayı Planlama ve Etik “The Visual Ethnography: Photography, Video, Cultures and Individuals” Doing Visual Ethnography. S. Pink. pp. 17-29 “Planning and Practicing Visual Methods: Appropriate Uses and Ethical Issues” Doing Visual Ethnography. S. Pink. pp. 30-46 “Photo-documenting the needle exchange: methods and ethics” D. Barret. Visual Studies 19(2), 2004
4) Fotoğraf & Sosyoloji 1 Ödev 1: Kent Mekan/Kimlik Blog - fotoğraf / yazı / yorum “Two Dimentional Visual Data: Images, Signs and Representations” Researching the Visual, M. Emmison & P. Smith, pp. 57-106. “All Photos Lie” B.M. Goldstein, Visual Research Methods. pp. 61-81. “Photography and Sociology” Doing Things Together, H.S. Becker, pp. 223-271. “The photo-survey research method: capturing life in the city” Visual Studies Vol. 23 (2008)
5) Fotoğraf & Sosyoloji 2 Ödev 2 : Foto Makale: Belgesel Fotoğrafçılık ve İmge Analizi (Konu: Grup / Altkültür “Photography in Ethnographic Research” Doing Visual Ethnography. S. Pink. pp. 49-76 “Documentary Photography, Fieldwork, and Social Research” Jon Wagner, Visual Research Methods (pp. 23-60).
6) Fotoğraf & Metodoloji 1 : Fotoğraf-Metod Ödev 3: Fotoğraf-Analiz Ara sınav “Using Photography in Studies of Immigrant Communities” Stephen J. Gold, Visual Research Methods (pp. 141-166) “Inner – city Children in Sharper Focus: Sociology of Childhood” Marisol Clark Ibanez, Visual Research Methods (pp. 167-196)
7) Fotoğraf & Metod 2: Fotoğraf - Günlük Görüşme Metodu Ödev 4: Makale - Tartışma (Grup Çalışması) “Researching and Writing Everyday Accounts of the City” Picturing the Social Landscape. C. Knowles, P. Sweetman.. pp. 117-132. “The Visual & The Verbal: The Interaction of Images and Discussion in Exploring Cultural Change” Picturing the Social Landscape. C. Knowles, P. Sweetman pp. 166-178. “Signs of Resistance: Marking Public Space Through a Renewed Cultural Activism” Emmanuel A David Visual Research Methods (pp. 225-254) “Participatory Photo Interview” Bettina Kolb Forum: Qualitative Social Research” Vol 9 (3) 2008.
8) Video ve Sosyoloji 1 Kısa Belgesel İzleme 1: Silikozis (E. Özgüvenç, 2009) “Video in Ethnographic Research” Doing Visual Ethnography. S. Pink. pp. 77-85.
9) Video & Metodoloji : Video Günlükleri Kısa Belgesel 2: 4857 (E. Özgüvenç, 2008) “Performances, Confessions, and Identities Using Video Diaries to Research Sexualities” Ruth Holliday, Visual Research Methods (pp. 225-254) “Walking with Video” S. Pink. Visual Studies Vol. 22(3) 2007.
10) Video & Sosyoloji 2 Ödev 5: Toplumsal Belgesel 5 dak. “The Symbolism of Video” G. Stanczak. Visual Research Methods. pp. 281-307. “Website Design: The Precarious Blend of Narrative, Aesthetics, and Social Theory” Stephen Papson et.al. Visual Research Methods. pp 307-345. “Spatial Montage and Multimedia Ethnography: Using Computers to Visualise Aspects of Migration and Social Division Among a Displaced Community” Judith Aston. Forum: Qualitative Social Research. Vol 11(2), 2010.
11) Görsel Veri olarak Web Sayfaları “Website Design: The Precarious Blend of Narrative, Aesthetics, and Social Theory” Stephen Papson et.al. Visual Research Methods. pp 307-345. “Spatial Montage and Multimedia Ethnography: Using Computers to Visualise Aspects of Migration and Social Division Among a Displaced Community” Judith Aston. Forum: Qualitative Social Research. Vol 11(2), 2010.
12) Görsel Araştırma Tasarlama Tartışma Öğrenci Kısa Filmleri
13) Görsel Sosyoloji Projesi ve sunumlar Görsel Sosyoloji Araştırması Tasarlama ve Yürütme 1
14) Görsel Sosyoloji Projesi ve sunumlar Görsel Sosyoloji Araştırması Tasarlama ve Yürütme 2

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: SOC4057 Görsel Sosyoloji Kitapçığı

Stanczak, Gregory C. (2007). Visual Resarch Methods – Image, Society and Representation. USA: Sage Publication

Visual Sociology Project 1 : Documentary Photography versus The Analysis of Existing Images Project

Visual Sociology Project 2: Photo-Elicitation Project
Browne, M. Neil and Stuart M. Keeley. 2004. Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking. Upper Saddle River, NJ: Pearson. 7th edition or newer.
Diğer Kaynaklar: SOC4057 Visual Sociology Coursebooklet

Stanczak, Gregory C. (2007). Visual Resarch Methods – Image, Society and Representation. USA: Sage Publication

Visual Sociology Project 1 : Documentary Photography versus The Analysis of Existing Images Project

Visual Sociology Project 2: Photo-Elicitation Project
Browne, M. Neil and Stuart M. Keeley. 2004. Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking. Upper Saddle River, NJ: Pearson. 7th edition or newer.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Arazi Çalışması 1 % 10
Ödev 5 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.