SOC2052 Political AnthropologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC2052 Siyasal Antropoloji Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL AKDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Siyasal Antropoloji: Küreselleşme Bağlamında İnsanlık, Toplum, Kültür, Din, Güç ve Güvenlik isimli dersin amacı, siyasal gücün yapısını antropolojik bir perspektiften anlamaya çalışmaktır. Derste, geleneksek antropolojik yaklaşımdan daha güncel eleştiri içeren yaklaşımlarla küreselleşme bağlamında insanlığın, toplumların, kültürlerin, dinlerin ve güvenlik söylemiyle gücün sağlamlaştırılmasının işlevlerinin yapısı incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:

1)Toplum, kültür, siyaset ve gücü çalışırken kullanılan antropolojik yaklaşımını tanımlamak
2)Siyasal Antropoloji ile ilgili temek teorileri tanımlamak ve karşılaştırmak
3)Siyasal Antropoloji hakkında temel konular, problemler ve bulgular hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermek
4)Küreselleşme bağlamında insanlık, toplum, kültür, din, güç, ve güvenlik ile ilgili güncel problemlere sosyal antropoloji perspektifi ve bakışaçılarını uygulamak
5)Kültür, din, güç, ve güvenlik söyleminin bireylerin günlük yaşamı ve farklı sosyal gruplara etkisini ve küreselleşmenin yerel siyasal organizasyonların söylemine etkisini incelemek
6)Kültür, din, güç ve güvenlik söylemleri arasındaki ilişki ve etkileşimi anlamak
7)Kültür, din, güç ve güvenlik üzerine yazılmış metinleri eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi geliştirmek
8)Politika, güç ve güvenliğin sosyal dinamiklerini objektif bir şekilde değerlendirme becerisi kazanmak
9)Devlet, toplum ve kültür çalışmalarında nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilmek
10)Siyasal Antropoloji alanında araştırma önerisi yazabilmek ve araştırma dizayn edebilmek

Dersin İçeriği

Bu ders yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilere sosyal bilim, antropoloji ve söylem analizinin en güncel metodolojileri tanıtılacaktır. İkinci bölümde milliyetçilik ve hayali cemiyet kavramları yoluyla oluşturulan siyasal kimliğin oluşumu analiz edilecek. Üçüncü bölümde ise ilk olarak sosyal antropoloji tanıtılacak ve sonra 1960’larda antropologlar tarafından devletin olmadığı ilkel toplumlarda çalışılan siyasal antropoloji incelenecek. Dini inançlar yoluyla yapılandırılmış devlet düzenlerinin ortaya çıkışı da bu bölümde incelenecek. Dört, beş ve altıncı bölümler antropologların çalıştıkları toplumdaki dönüşümler, güvenlik ve güvensizliğe dair ikilem, küresel siyasal ekonomideki değişimler, antropoloji alanının dışındaki düşünürlerin etkisiyle antropologların güç kavramını yeniden düşünmesi, kavramlaştırmasına odaklanmaktadır. Bunu yaparken, hem formal siyaset hem de gücün gündelik yaşam içerisindeki formları, güvenlik söyleminin nasıl oluştuğu incelenecektir. Daha sonra siyaset, güç ve kültür kavramları küreselleşme çağı bağlamında değerlendirilecek. Son bölümde ise modern siyasal dinin inşası (Emilio Gentile), kitlelerin güç tarafından nasıl etkilendiği (Elias Canetti) ve Yahudilerin yaşamında nasıl tek geçici yaşam boyutu inşa edildiği incelenecektir (Shlomo Sand).

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Thomas Hojrup, 2003, State, Culture and Life Modes, Aldershot: Ashgate, Introduction • Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger. Chapter 1. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto. Chapter 1.
2) Bölüm 1: Metodoloji: Yaşam biçimleri Devlet, Kültür ve Yaşam Biçimleri Thomas Hojrup, 2003, State, Culture and Life Modes, Aldershot: Ashgate, Chapter 1 • Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger.Chapter 2. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics.London: Pluto. Chapter 2.
3) Bölüm 1: Metodoloji: Yaşam biçimleri Devler, Kültür ve Yaşam Biçimleri Thomas Hojrup, 2003, State, Culture and Life Modes, Aldershot: Ashgate, Chapter 2 • Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger.Chapter 3. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto. Chapter 3.
4) Bölüm 2: Siyasal ANtropoloji ve Din Antropolojisi Thomas Hojrup, 2003, State, Culture and Life Modes, Aldershot: Ashgate, Chapter 3 • Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger. Chapter 4. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics.London: Pluto. Chapter 4.
5) Bölüm 2: Siyasal Antropoloji ve Din Antropolojisi Thomas Hojrup, 2003, State, Culture and Life Modes, Aldershot: Ashgate, Chapter 4 • Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger. Chapter 5. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto. Chapter 5 • BOOK REVIEW SUBMIT
6) Bölüm 3: Kimlik ve Milliyetçilik Hall, Stuart, and du Gay, Paul. Ed. 2007. Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications. • Hobsbawm, E.J.. Ed. 2010. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge University Press. Chapter 6 • Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger.Chapter 6. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto. Chapter 6.
7) Konu tekrarı ve ödev (proje önerisi) teslimi Proje önerisi 1: 250 kelime
8) Bölüm 3: Kimlik ve Milliyetçilik Hearn, Jonathan. 2006. Rethinking Nationalism: A Critical Introduction. New York: Palgrave Macmillian. • Anderson, Benedict. Ed. 2006. Imagined Communities. London: Verso. 7 • Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger. Chapter 7. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto. Chapter 7.
9) Bölüm 4: Güç Küresel Çağda Güç Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger. Chapter 8. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto. Chapter 8.
10) Bölüm 4: Güç İletişim Gücü Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger. Chapter 9. • Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto. Chapter 9.
11) Bölüm 5: Güven ve Güvensizlik Uluslarası toplumdan dünya toplumuna- İngiliz okulu teorisi ve küreselleşmenin sosyal yapısı; ve Güvenlik: Yeni Bir Analiz Çerçevesi Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger.Chapter 10.
12) Bölüm 5: Güven ve Güvensizlik Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger.Chapter 11. Project Proposal 2 : 500-word proposal for major paper is due in this week
13) Bölüm 6: Küreselleşme ve Kültür Küreselleşme: eleştirel bir giriş Şüreselleşem ve kültür. Proje sunumu Vincent, Joan. Ed. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique. Malden, MA: Blackwell. Chapter 32.
14) Bölüm 6: Küreselleşme ve Kültür Küçük rakamlar korkusu: Öfkenin coğrafyası üzerine bir makale Duygunun Jeopolitiği: Dünyada Korku, Aşağılama ve Umut Kültürü Nasıl Yeniden Şekilleniyor? Sözlü proje sunumu Vincent, Joan. Ed. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique. Malden, MA: Blackwell. Chapter 33

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Philosophy of Science:
Moses, Jonathon W, and Knutsen, Torbjorn. 2007. Ways of Knowing – Competing Methodologies in Social and Political Research. New York: Palgrave Macmillan.
Methodology:
Thomas Hojrup, 2003, State, Culture and Life Modes, Aldershot: Ashgate.
Political Anthropology, and Anthropology of Religion:
Lewellen, Ted. C. 2003. Political Anthropology – An Introduction. London: Praeger.
Gledhill, John. 2000. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto.
Bowie, Fiona. Ed. 2006.The Anthropology of Religion. Oxford: Blackwell Publishing
4. Identity and Nationalism:
Hall, Stuart, and du Gay, Paul. Ed. 2007. Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications.
Hobsbawm, E.J.. Ed. 2010. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge University Press.
Hearn, Jonathan. 2006. Rethinking Nationalism: A Critical Introduction. New York: Palgrave
Macmillian.
Anderson, Benedict. Ed. 2006. Imagined Communities. London: Verso.
Power:
• Beck, Ulrich. Ed 2006. Power in the Global Age. Cambridge: Polity
• Castells, Manuel. 2009. Communication Power. Oxford University Press.
Security and Insecurity:
• Buzan, Barry. 2004. From international to world society? - English school theory and the social
structure of globalization. Cambridge University Press
• Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap de Wilde. 1997. Security: A New Framework for Analysis. Lynne
Rienner Publishers Inc
• Campbell, David. Ed. 1998. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity.
Minneapolis/Manchester: University of Minnesota Press/Manchester University Press.
• Huysmans, Jef. 2006. The Politics of Insecurity: Fear, migration and asylum in EU. London: Routledge.
Globalization and Culture:
• Scholte, Jan Aart. Ed. 2005. Globalization: a critical introduction. New York: Palgrave Macmillan.
• Tomlinson, John, Ed. 2008. Globalization and Culture. Cambridge: Polity
• Appadurai, Arjun. 2006. Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger. Duke
University Press.
• Moisi, Dominique, 2010. The Geopolitics of Emotion – How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope
Are Reshaping the World. New York: Anchor Books.
Monographic Textbooks:
• Gentile, Emilio. 2006. Politics as Religion. Princeton University Press;
• Gentile, Emilio. 2008. God's Democracy: American Religion After September 11 - Religion, Politics
and Public Life. Greenwood
• Canetti, Elias. Ed. 1992. Crowds and Power. London: Penguin Books
• Sand, Shlomo, 2010. The Invention of the Jewish People. London: Verso
Fiction:
• Orwell, George. Ed. 2000. Nineteen Eighty-Four. London: Penguin Books

-Additional readings will be announced.
Diğer Kaynaklar: "."

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 20 20
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.