CET4054 Adult EducationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CET4054 Yetişkin Eğitimi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. NEŞE UYANIK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Opsiyonel bileşen yoktur.
Dersin Amacı: * Öğrencilere yetişkin eğitimi ve öğrenmesi ile ilgili temel unsurları aktarmak

* Yetişkin eğitimi teorileri, politikaları, uygulamaları, içeriği, tarihi ve metodları hakkında, ulusal ve uluslararası çerçevede genel bir anlayış kazandırmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Alandaki temel terminolojiyi tanımlama ve aralarındaki farkları bilme
* Yetişkin eğitiminin prensiplerini açıklayabilme
* Yetişkin eğitiminde kullanılan metod ve teknikleri açıklayabilme
* Yetişkinlere özel eğitsel faaliyetlerin tarihsel gelişimini bilme
* Yetişkin öğrenenin ihtiyaçlarını anlayabilme ve öğretimi buna göre tasarlayabilme
* Yetişkinler için program geliştirme ve değerlendirmenin temel kavramlarını anlama
* Yetişkin eğitimi uygulamalarının hem yetişkinler hem de toplum için önem ve etkisini fark edebilme
* Güncel yetişkin eğitimi uygulamalarını bilme

Dersin İçeriği

Yetişkin eğitimi alanı ve uygulamaları ile ilgili temel bir ders. Yetişkin eğitiminin tarihçesi, içeriği, çerçevesi, amaçları, metodları, teorileri ve politikaları. Yetişkin psikolojisi ve andragoji kavramı. Yaşamboyu eğitim. Yetişkin eğitimi uygulamaları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yetişkin eğitiminin temelleri Jarvis Ch.1 Merriam & Brockett Ch.1
2) Terminolojik farklılıklar: yetişkin eğitiminden yaşamboyu öğrenmeye Jarvis Ch.2 Merriam & Brockett Ch.4
3) Yetişkin eğitiminin tarihçesi Merriam & Brockett Ch.3
4) Yetişkin öğrenici ve yetişkin öğrenmesi: metodlar ve kuramlar Jarvis Ch.3-4 Merriam & Brockett Ch.2-6
5) Yetişkin öğrenici ve yetişkin öğrenmesi: metodlar ve kuramlar (devam) Jarvis Ch.3-4 Merriam & Brockett Ch.2-6
6) Yetişkinlere öğretmede kuram ve metodlar Jarvis Ch.5-6 Merriam & Brockett Ch.5
7) Yetişkinlere öğretmede kuram ve medotlar (devam) Jarvis Ch.5-6 Merriam & Brockett Ch.5
8) Yetişkin eğitiminde güncel ve evrensel yaklaşımlar Jarvis Ch.7 Merriam & Brockett Ch.7-8
9) Yetişkin eğitiminde güncel ve evrensel yaklaşımlar (devam) Jarvis Ch.7 Merriam & Brockett Ch.7-8
10) Yetişkin eğitiminde ölçme değerlendirme Jarvis Ch.8
11) Yetişkin eğitiminde müfredat ve program planlama Jarvis Ch.9
12) Yetişkin eğitiminde kuram, uygulama ve araştırma Jarvis Ch.10 Merriam & Brockett Ch.10
13) Yetişkin eğiticilerinin profesyonel olarak hazırlanması Jarvis Ch.11 Merriam & Brockett Ch.9
14) Yetişkin eğitiminin geleceği Merriam & Brockett Ch.11

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Jarvis, P. (2004). “Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice”(3rd Ed.), RoutledgeFalmer, London.
• Merriam, S.B.; Brockett, R.G. (2007). “The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction”. Jossey-Bass, CA.
Diğer Kaynaklar: Yok/None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 1 16
Ödevler 1 30 30
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.