CET4051 Special Topics in Instructional Technologies IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CET4051 Öğretim Teknolojilerinde Seçilmiş Konular I Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BARIŞ ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi ORHAN GÖKÇÖL
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Bu derste görüntü aktarma ve kurgulama ile ilgili temel tekniklerin anlatılması yoluyla öğrencilerin eğitsel video geliştirme süreci çalışmalarına hazırlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Öğretim ilkelerine göre hazırlanan video prodüksiyon sürecini kapsamlı şekilde açıklayabilir.
2- Sabit ve hareketli görüntü aktarma ve kurgulama becerisine sahip olabilir.
3- Video postprodüksiyon sürecinde kullanılan araçlardan Adobe Premiere Pro'yu etkili kullanabilir.
4- Son kullanıcıların ihtiyaçlarını başarılı şekilde karşılayacak bir video projesi yürütebilir.

Dersin İçeriği

Dijital görüntüleme alanında PC/yazılım temelli tekniklerin kapsamlı araştırması, mesaj tanımı, sabit ve hareketli görüntü aktarma ve kurgulama, video postprodüksiyon ve hareketli grafikler, vektör grafikleri, bu alanda profesyonel kullanımlara uygun çeşitli dijital teknolojilerin teorik ve teknik özellikleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
Stüdyo ve kullanılacak ekipmanın tanıtılması
2) Yapım süreci: Görüntüleme ve Dijital Video gösterimi (Işık)
3) Bir dakikalık video gösteriminin planlanması
4) Adobe Premiere Demo: Çekim yapma ve kaydetme
5) Adobe Premiere Demo: Çerçeveleme ve Kompozisyon
6) Grafik ve Efektler (Ses)
Adobe Premiere Demo: Ses prodüksiyon
7) Tekrar
8) Linear and Nonlinear Editing
Adobe Premiere Demo: Efekt ekleme
Kamera Kullanma Teknikleri I
9) Kamera Kullanma Teknikleri II
10) Video editing ilkeleri: planlama, uygulama, denetleme
11) Video Kaydetme/Resimli öyküler oluşturma
12) Dönüştürme ve Aktarma: Videoları saklama, CD/DVD/Kaset dönüştürmeleri, İnteraktif Video/Camtasia demo
Adobe Premiere Demo: Aktarma ve paketleme konuları
13) Video Düzenleme
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: o Zettl, H. (2009). Video Basics 6. Available at the University Library and Google Books.

o Adobe (2010). Adobe Premiere Pro CS4 Classroom in a Book. Available at the University Library and Google Books.
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Uygulama 5 % 5
Ödev 2 % 20
Projeler 2 % 65
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 1 14
Proje 2 40 80
Ödevler 2 12 24
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.