ACL4055 Travel WritingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL4055 Seyahat Yazını Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciler, seyahat yazını türünün tanımını, geleneksel öğelerini ve gelişimini tanımlayacaklardır. Seçilmiş seyehat yazını örneklerini inceleyerek dünyanın değişik yerlerinde üretilen seyahat yazını metinlerini tanımlayıp karşılaştıcaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler

* seyahat yazınının dünyanın değişik yerlerindeki edebi, kültürel, tarihi, siyasi etkisini tanımlayabilecekler.
* seyahat yazını teorisi ile ilgili terminolojiyi öğrenecekler.
* oryantalizm, beden, turist bakışı, imgesel coğrafya gibi seyahat yazınında sıklıkla görülen temaları tanımlayabilecekler

* Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yazarların ve kaşiflerin yazdığı çok sayıda seyahat yazını örneğini eleştirel bir bakış açısıyla okuyacaklar

* Zaman ve uzam bağlamında bu türün evrimini tartışacaklar

Dersin İçeriği

14.-20. yüzyıl arasında yazılan seyahat yazını örnekleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş -
2) The Art of Travel Okuma
3) The Art of Travel Okuma
4) The Art of Travel Okuma
5) The Oxford Book of Exploration Okuma
6) The Oxford Book of Exploration Okuma
7) The Oxford Book of Exploration Okuma
8) Genel Tekrar -
9) Amongst the Believers Okuma
10) Amongst the Believers Okuma
11) Amongst the Believers Okuma
12) Ghost Train to the Eastern Star Okuma
13) Ghost Train to the Eastern Star Okuma
14) Ghost Train to the Eastern Star Okuma
15) Yarıyılsonu Sınavı -
16) Yarıyılsonu Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Art of Travel by Alain de Botton
The Oxford Book of Exploration ed. by Robin Hanbury Tenison
Amongst the Believers by V.S.Naipaul
Ghost Train to the Eastern Star by Paul Theroux
Diğer Kaynaklar: none

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 1 15
Küçük Sınavlar 2 5 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.