ACL3055 Modern America and PoliticsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3055 Modern Amerika ve Siyaset Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere ABD’nin öncelikle dış politikası hakkındaki temel kavramları, kuramsal tartışmaları ve sorunları tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu dersin temel amaçlarından biri Amerikan politikasının ne olduğu konusunda bir anlayış geliştirmek, kararlarının nasıl alındıklarını ve uygulandıklarını göstermek ve ne türden siyasi kurumların ABD politikasını ve önceliklerini belirlemede daha büyük rol oynadığını gösterebilmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler:

1)Birinci Dünya Savaşından günümüze dek Amerikan toplumunun sosyal politik olaylarını tartışabilmek
2)Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın diğer devletileri ile geliştirdiği ilişkilerinin detaylarını inceleyebilmek.
3)Orta Doğu-Amerika ilişkilerinin dinamiklerini çözümleyebilmek.
4)Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik münasebetlerin çeşitli siyasi dönemlerde gösterdiği değişken yapıyı ve bunun nedenlerini araştırmak.
5)Günümüz siyasetinde Amerika'nın rolünü analiz etmek yetilerini kazanacaklardır.

Dersin İçeriği

1950 Sonrası Amerika, Sosyo-Politik iç ve dış ilişkiler, Türk-Amerikan İlişkileri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction: America is on the stage ( The politics of a new century 1910-1920)
2) The Rise of Black Militance and the Harlem Renaissance: The Age of Jazz and Mass Culture Okuma
3) Getting Ready for the Second World War Okuma
4) The Fascist Challenge and the Pasific Conflict , 1940-1950 Okuma
5) Post-war America: The Truman Doctrine and the Marshall Plan, the history of NATO, 1945-1955 Okuma
6) Eisenhower Years (1953-1960): The Soviet (Communist Challenge) The Age of Space Okuma
7) The Civil Rights Movement: The Age of Television, Beat Generation, 60s/ Black Power Okuma
8) 1960s Turkish-American Partnership: The Alliances Okuma
9) The Rise of the New Right: Ronald Reagan ( Issue of Iran and Middle East) Okuma
10) Turkish- American Relations 1980s: Turning Point, Turgut Ozal/ The Collapse of the Communist Regimes Okuma
11) The Era of: Bush and Clinton Okuma
12) George W. Bush and September 11, 2001 Okuma
13) America Fights Back : War in Afghanistan, Second Iraq War and Turkey's role Okuma
14) Obama's Policy: Iran, Taliban and the Nucleer Issue (Where Turkey Stands? Okuma
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: My own lecture notes
Stephen Ambrose and Douglas Brinkley, Rise to Globalism, eighth edition (New York: Penguin, 1997).
Diğer Kaynaklar: G. John Ikenberry, ed., American Foreign Policy: Theoretical Essays, Fifth edition (New York: Pearson Longman, 2005)
Roger R. Trask, The United States Response to Turkish Nationalism and Reform 1914-1939, The University of Minnesota Press, Minneapolis, 1971
Richard C. Company Turkey and the United States : The Arms Embargo Period, New York : Praeger, 1986
McGhee, George. The US-Turkish-Nato Middle East Connection:How the Truman Doctrine Contained the Soviets in the Middle East . New York : St Martin ’s, 1990
Akdes Nimet Kurat Turk-Amerikan Munasebetlerine Kisa Bir Bakis, , Dogus, Ankara, 1959
Oral Sander Turk-Amerikan Iliskileri 1947-1964, Ankara Uni. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. 1979

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.