DES3921 History of Design and Technology IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
DES3921 Tasarım ve Teknoloji Tarihi I Güz 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. MEHMET ASATEKİN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. MEHMET ASATEKİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrenciye tarihsel süreç içinde temel teknolojilerin ve plastik sanatların gelişimi hakkında birikimli ve donanımlı olmasını sağlayacak bilgiyi sunmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- teknolojilerin gelişim süreçlerini tanımlar,
- plastik sanatların gelişim süreçlerini tanımlar,
- plastik sanat akımlarını ve esrlerini yorumlar ve tartışır,
- teknoloji-üretim-zanaat-sanat ilişkileri bütününü tartışır,
- sanayi devriminin sanat ve zanaat üzerine etkilerini çözümler.

Dersin İçeriği

İki dönemlik dersin bu dönemi endüstriyel tasarımın öncel referanslarını oluşturmak üzere temel teknolojilerin tarih öncesinden sanayi devrimine kadar gelişimlerini ve aynı dönem içinde plastik sanatların gösterdiği değişimleri irdeler. Her iki gelişim/değişim sürecinin sanayi devriminin oluşumu ile ortaya çıkan etkileşimlerini, bu ortamın yeni bir disiplin olarak endüstriyel tasarımın ortaya çıkışının nüvesini oluşturmasını sergiler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Teknoloji-sanat-tasarım arasındaki devamlılık. Teknoloji ve sanatın temel tanımları.
2) İlkel teknolojiler.
3) İlkel teknolojilerden orta çağa.
4) Orta çağ teknolojileri.
5) Görsel sanatların başlangıcı. İlkel, Mısır, Yunan, Roma sanatları.
6) Orta çağ sanatları.
7) Gotik sanatlar.
8) Orta çağ yaşamı ve sanatları üserine görsel detaylandırma.
9) Rönesans sanatları.
10) Rönesans sanatları.
11) Rönesans yaşam ve resmi üzerine görsel detaylandırma.
12) Sanayi devrimi ve yeni teknolojiler.
13) Sanayi devrimi ve yeni teknolojiler.
14) Resimde sembolizm ve bireysel sanatın ortaya çıkışı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: non
Diğer Kaynaklar: non

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 5
Ödev 1 % 15
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 56
Ara Sınavlar 1 2
Rapor Teslimi 1 4
Final 1 2
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.